Hvordan du kan posisjonere deg for å få styreverv

Eksklusiv nettverksgruppe

Hvordan posisjonere seg for spennende styreverv?

Vi i iStyrelsen får stadig henvendelser fra personer som har ambisjoner om å påta seg styreverv, og de lurer på hvordan de kan komme i betraktning for å lykkes med det.

I denne artikkelen ønsker vi å belyse hvordan vi i iStyrelsen ser mulighetene for styreverv, og hva de som søker styreverv bør og kan gjøre for å komme i posisjon for å oppnå det. Vår oppfatning er basert på observasjoner vi har gjort, og stadig gjør, dvs. ikke en systematisk undersøkelse.

Les mer

iStyrelsen inngår samarbeid med Agilium Worldwide Norway AS

iStyrelsen har inngått samarbeidsavtale med Agilium Worldwide Norway AS, som er en Executive Search & Selection-spesialist med kontor i Drammen. AWN er en del av Agilium Worldwide Executive Search Group, en internasjonal sammenslutning med 30 medlemmer i 30 land.

Samarbeidet vil bety at hver av partene styrker sitt tilbud både i bredde og i kvalitet til sine bedriftskunder innen eierstyring og selskapsledelse.

Det betyr også at lesere av iStyrelsens nyhetsbrev får en mulighet til å melde sin interesse for nye utfordringer i form av styreverv eller lederstillinger.

Les mer

iStyrelsen inviterer til intensiv-kurs i verdiskapende styrearbeid

Mange har ønske om å påta seg styreverv, men mangler en basis styrekompetanse for å være et fullverdig, bidragende styremedlem i et verdiskapende styre. Med grunnlag i mange års erfaring fra styrearbeid, styreopplæring, styreevaluering og fasilitering av styrenettverksgrupper ønsker vi i iStyrelsen å tilby et tilpasset intensiv-kurs til de som ønsker å kvalifisere seg til å påta seg styreverv.

Les mer

Invitasjon til frokost-seminar i Oslo: Hvordan posisjonere seg til å få styreverv?

iStyrelsen inviterer til gratis frokost-seminar med tema om hvordan man kan posisjonere seg til å få styreverv. Hensikten er å belyse forholdene omkring profesjonalisering av styrene, styrerekruttering, og hvordan man best mulig kan posisjonere seg for å komme i betraktning som kandidat til styreverv.

Rekruttering til styrer foregår i dag på forskjellig vis, – alt fra det uprofesjonelle til det meget profesjonelle, avhengig av hvilke eierpreferanser som råder. Samtidig er det mange personer som har ambisjoner om å påta seg seg styreverv. Men for disse er ofte spørsmålet hvordan man kan posisjonere seg for å komme i betraktning. Frokost-seminaret vil belyse disse forholdene.

Les mer

Styremedlemmer med «bundet mandat» – En utfordring

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

Gjennom lang styrepraksis, og gjennom de senere års arbeid for styrer, har jeg gjentagende ganger opplevet at enkelte styremedlemmer har den oppfatning at de representerer enkelt-eiere eller særlige interessegrupper, f.eks. ansatte. M.a.o. en form for «bundet mandat» om særskilte forhold som vedkommende styremedlemmer skal forfekte gjennom styrearbeidet pva. respektive interessenter.

Dette kan oppleves å komme i konflikt med lovverk og annen form for god eierstyring og selskapsledelse, da styrets oppgave skal være å virke for realisering av selskapets formål. Slike potensielt konflikterende forhold skaper hindringer for et målrettet og effektivt styrearbeid.

Les mer

Nyttårsforsett om å bli et bedre styremedlem?

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive Styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Hvis svaret er ja, har du muligheten til å kunne delta på en ledig plass i en av de eksklusive styrenettverksgruppene i Oslo eller i Trondheim. Virksomheten i styrenettverksgruppene går nå inn i sitt femte driftsår, og har til nå hatt 68 deltakere med meget god læringserfaring.

Du er velkommen til å lese mer om virksomheten og melde din uforbindtlige interesse ved å klikke på følgende link.

For å kunne påvirke, og delta fra starten av, i årets program i 2019, bør du melde din interesse raskt.

Hvordan styrekollegiet kan bli et godt team for verdiskaping

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

 

Styrets bidrag til verdiskapingen i en bedrift er helt avhengig av at styrekollegiet virker som et godt team. Følgende forhold er da sentrale for at dette skal være tilfellet:

  1. Styret må ha en formålstjenlig sammensetning
  2. Styret må ha god forståelse av premissene for bedriften
  3. Dyktig styreleder er helt avgjørende
  4. Gjennomføring av styremøtene må vies oppmerksomhet
  5. Styrets egenevaluering og -utvikling må prioriteres

Les mer

Er du styremedlem? Slik kan du utgjøre en forskjell

Pål Søland
Programdirektør for Board Performance programmet

Som nevnt i nyhetsbrevet av 22. november har iStyrelsen startet et samarbeid med IBU (Institutt for Bedriftsutvikling), og herunder med Board Performance programmet.

Da iStyrelsen har vurdert Board Performance programmet til å være et meget godt program for kompetanseutvikling innen verdiskapende styrearbeid, har vi anmodet Pål Søland, som er programdirektør for Board Performance programmet, om en redegjørelse for hvorfor programmet er viktig og litt om hva det består av.

Les mer

Fortsatt mulighet til å delta i svært spennende styrenettverksgrupper i 2019

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

iStyrelsen tilrettelegger (fasiliterer) tre eksklusive styrenettverksgrupper, – to i Oslo og én i Trondheim. Ved inngangen til det femte året for styrenettverksgruppene er det igjen, etter noe utskifting av deltakere, nesten fulltallige grupper med meget spennende sammensetning. Men det er fortsatt noen få ledige plasser, så hvis du raskt melder din uforpliktende interesse, vil du kunne få tilbud om å bli deltaker fra starten av 2019.

Les mer

DTO (Digital Twin of an Organization) – New challenges for the Board

Gunnar Eriksen,
Eriksen Process Engineering, LLC

Digitalization has fast become the latest “in” for ICT, and for Norway it is no exception, – it rages through all businesses and organizations, private as well as public and governments. And if this is not enough, the latest and brand new theme regarding digitalization that will catch a lot of interest, is the term DTO – Digital Twin of an Organization.

It is important, – very much so, that the Boards and its members need to acquire knowledge about what this is all about, how to execute a successful digitalization strategy, and most of all be able to guide the CEO and the executive team through the investments needed, and how to measure the ROI and success.

Les mer