Hvordan styrekollegiet kan bli et godt team for verdiskaping

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

 

Styrets bidrag til verdiskapingen i en bedrift er helt avhengig av at styrekollegiet virker som et godt team. Følgende forhold er da sentrale for at dette skal være tilfellet:

 1. Styret må ha en formålstjenlig sammensetning
 2. Styret må ha god forståelse av premissene for bedriften
 3. Dyktig styreleder er helt avgjørende
 4. Gjennomføring av styremøtene må vies oppmerksomhet
 5. Styrets egenevaluering og -utvikling må prioriteres

Les mer

Er du styremedlem? Slik kan du utgjøre en forskjell

Pål Søland
Programdirektør for Board Performance programmet

Som nevnt i nyhetsbrevet av 22. november har iStyrelsen startet et samarbeid med IBU (Institutt for Bedriftsutvikling), og herunder med Board Performance programmet.

Da iStyrelsen har vurdert Board Performance programmet til å være et meget godt program for kompetanseutvikling innen verdiskapende styrearbeid, har vi anmodet Pål Søland, som er programdirektør for Board Performance programmet, om en redegjørelse for hvorfor programmet er viktig og litt om hva det består av.

Les mer

Fortsatt mulighet til å delta i svært spennende styrenettverksgrupper i 2019

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

iStyrelsen tilrettelegger (fasiliterer) tre eksklusive styrenettverksgrupper, – to i Oslo og én i Trondheim. Ved inngangen til det femte året for styrenettverksgruppene er det igjen, etter noe utskifting av deltakere, nesten fulltallige grupper med meget spennende sammensetning. Men det er fortsatt noen få ledige plasser, så hvis du raskt melder din uforpliktende interesse, vil du kunne få tilbud om å bli deltaker fra starten av 2019.

Les mer

DTO (Digital Twin of an Organization) – New challenges for the Board

Gunnar Eriksen,
Eriksen Process Engineering, LLC

Digitalization has fast become the latest “in” for ICT, and for Norway it is no exception, – it rages through all businesses and organizations, private as well as public and governments. And if this is not enough, the latest and brand new theme regarding digitalization that will catch a lot of interest, is the term DTO – Digital Twin of an Organization.

It is important, – very much so, that the Boards and its members need to acquire knowledge about what this is all about, how to execute a successful digitalization strategy, and most of all be able to guide the CEO and the executive team through the investments needed, and how to measure the ROI and success.

Les mer

Inviterer til å skrive artikler/innlegg i iStyrelsens Nyhetsbrev

Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner i iStyrelsen

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

iStyrelsen vil nå utvide bredden av forfattere i nyhetsbrevet ved å invitere til å skrive artikler/innlegg som vil ha interesse for leserne av nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet har pr. i dag følgende formål:

 • Faglige artikler om hvordan forbedre eierstyring og selskapsledelse med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid.
 • Info om tilbud fra iStyrelsen for å bidra til verdiskapende styrearbeid.
 • Invitasjoner til arrangementer (kurs og seminarer).
 • Invitasjoner til å delta i styrenettverksgrupper.
 • Forespørsler om interesse for konkrete styreverv.
 • Invitasjon til spørreundersøkelser

Les mer

iStyrelsen inngår samarbeid med IBU for å styrke tilbudet om styrekompetanseutvikling

Det er et betydelig behov for styrking av kompetansen innen verdiskapende styrearbeid hos mange som i dag har styreverv. iStyrelsen og IBU (Institutt for Bedriftsutvikling) er aktive tilbydere av kompetanseutvikling til disse. Nå vil iStyrelsen og IBU samordne og forbedre sine to komplementære tilbud innen hhv. «Eksklusive styrenettverksgrupper» og «Board Performance-programmet».

Les mer

Ansatte valgte styremedlemmer er «gull» verdt, – men de er ikke representanter for de ansatte!

Eksklusiv nettverksgruppe

Alle styremedlemmer har samme formelle ansvar og myndighet

I Norge, slik som i noen andre land, har vi den gode ordningen at bedrifter over en viss størrelse har ansatte valgte styremedlemmer i tillegg til de aksjonærvalgte. Tilsammen danner disse et styrekollegium hvor alle medlemmene har akkurat samme formelle ansvar og myndighet, med oppgave å virke for realiseringen av bedriftens formål. M.a.o., det er ikke tale om noe A-lag eller B-lag i styret, – alle er på A-laget! I tillegg er det viktig å understreke at et styreverv er et personlig, ansvarlig verv med hjemmel i lovgivningen.

Men hvori ligger «gullet»?

«Gullet» ligger i den kunnskapen om virksomheten som de ansatte valgte besitter ved at de arbeider inne i bedriften. De kan vurdere strategier og planer om omstilling, nyskapning, innovasjon, oppkjøp, etc. med et nært, internt referanseperspektiv, som er komplementært til de aksjonærvalgte styremedlemmenes referanseperspektiv, som normalt er basert på kunnskap fra – og om – den eksterne verden.

Les mer

Påminnelse om påmelding til frokost-seminar med tema: Styrke din styrekompetanse i styrenettverksgruppe

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

Hvis du fortsatt ikke har meldt deg på gratis frokost-seminar for å få vite mer om nytten av å delta i eksklusiv styrenettverksgruppe i hhv. Trondheim og Oslo, er det fortsatt mulig å melde deg på.

Status etter fire år i styrenettverksgruppene ble oppsummert i iStyrelsens nyhetsbrev i forrige uke. Der ble det påpekt at 68 deltakere har meldt tilbake om god kompetanseutvikling og nyttig utvidelse av sine kontaktnettverk.

Du inviteres altså til å melde deg på til gratis frokost-seminar i hhv. Trondheim og Oslo med et innledende foredrag om hovedoppgavene innen verdiskapende styrearbeid, og deretter om nytten av å delta i en styrenettverksgruppe, samt orientering om hvordan styrenettverksgruppe-virksomheten drives og hvordan du eventuelt kan bli deltaker i en slik gruppe fremover. På hvert av frokost-seminarene vil en av deltakerne i styrenettverksgruppene orientere om sine erfaringer fra 2-3 års deltakelse.

Les mer