Invitasjon til frokost-webinar om Styrenettverksgruppen-Midt-Norge

Nettverksbygging og styrking av kompetanse er nøkkel til styreverv. iStyrelsen inviterer til frokost-webinar for å belyse nytten av å delta i Styrenettverksgruppen-Midt-Norge (Trøndelag og Nordmøre). Styrenettverksgruppen som har vært i kontinuerlig operasjon i over 5 år, inviterer nye deltakere til…

Ved årets ordinære generalforsamlinger i SMB-bedrifter bør en nå sørge for å velge inn verdiskapende styrer

Norsk næringsliv er i meget stor grad representert ved bedrifter innen SMB-segmentet. Derfor er det svært viktig at disse bedriftene utvikler seg på en lønnsom måte, noe som bedriftenes styrer er ansvarlig for. Med de utfordringene som bedriftene nå står…

WEBINAR FOR DEG SOM VIL HA EN FREMTID I STYREROMMET

WEBINAR FOR DEG SOM VIL HA EN FREMTID I STYREROMMET Torsdag 15. april kl 10.00 – 10.45 iStyrelsen inviterer med dette til et nytt gratis webinar, særlig rettet mot deg som ønsker en fremtidig fartstid innen styreverdenen. I dette webinaret er…

Styrets viktigste oppgave: Sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid

iStyrelsen arrangerte frokost-webinar 10. mars med temaet «Styrets viktigste oppgave: Sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid». Seminaret fikk meget stor deltakelse, noe vi oppfatter som at dette er et tema som opptar mange. Derfor vil vi…

iStyrelsen inviterer til frokost-webinar om «Styrets viktigste oppgave: Sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid»

iStyrelsen inviterer deg til gratis frokost-webinar med tema om hvordan styret i praksis kan sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid. Styret har ansvaret for forvaltningen - og dermed utviklingen - av en bedrift. For å ivareta…