Boar-Performance

En transformasjonsprosess

Board Performance Programmet er designet som en utviklingsprosess - personlig og profesjonelt.

Du får muligheten til å utforske eget bidrag i styreverden og systematisere hvordan du skal kunne få frem dine evner og kompetanse i og overfor styret.

Styrenettverksgrupper@300x

Programmets struktur

Programmet spenner seg over en fire måneders periode med tre moduler og utviklingsperioder mellom samlingene.

Utviklingsperiodene legger opp til en praktisk dimensjon med erfaring fra eget styrearbeid og refleksjonsoppgaver.

Styrets Verdiskaping

Deltakerne får et dypdykk i den siste forskningen om styrets verdiskaping. Deriblant finans, strategi, ledelse og markedsføring. Samlingens hovedmål er å gi deltakerne et rammeverk de kan anvende til å identifisere hvor deres styre kan bidra med verdi, samt hvor en selv har et fortrinn i styrets verdiskaping.  

Effektivt Styrearbeid

Hva skal til for at et styre når den verdiskapningen den ønsker? Hva hemmer, hva fremmer og hvordan få frem sine styrker?

Samlingens hovedmål er at deltakerne skal bli bevisst hvilke elementer som hemmer og fremmer styrets verdiskaping, samt hvordan de kan lede styrets strategiske bidrag.

Styreledelse

Hva skal til for å bringe et styre i en verdiskapende retning?

Samlingens hovedmål er at deltakerne skal bli komfortabel med styreleder rollen og verktøy til å utøve styreledelse.

Arbeidsform

Hvert kull består av en mindre gruppe for å sikre erfaringsutveksling mellom deltakerne.Deltakernes profil er eiere, styreledere- og medlemmer, samt de som har erfaring med å arbeide opp mot et styre.

iStyrelsen opplever at de som virkelig klarer å utrette en forskjell i styrerommet forstår sin rolle i sammenheng med eiere, styret og daglig ledere. Denne kombinasjonen av deltakere er derfor satt opp for å gi deltakerne en mulighet til å ta neste skritt i sin utvikling.

I tillegg benytter programmet case, dilemmabasert tilnærminger og refleksjonsoppgaver for at deltakerne skal få kunnskapen omsatt til en operativ rolleforståelse.

Opptakskrav

Opptak til Board Performance Programmet gjøres på bakgrunn av samtaler med programdirektør. Det legges vekt på erfaring med å arbeid i eller overfor styrer, samt en genuin interesse med å skape en påvirkning med sitt arbeid.

Foredragsholdere

Ingvild Myhre
Daglig leder og partner
ingvild.myhre@istyrelsen.com
+47 900 38 442

Bjarne Aamodt
Styreleder og partner
bjarne.aamodt@istyrelsen.com
+47 900 21 298

Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæring

Arild Søland
Programdirektør og partner
arild.soland@istyrelsen.com
+47 915 98 854

Pål Søland
Programdirektør og partner
palsoland@boardperformance.no
+47 483 88 347

BP - Certified Board Director

Deltakere som har gjennomført og bestått innleveringer blir registrert som Certified Board Director hos iStyrelsen. Kompetansebeviset representerer den utviklingsprosessen deltakerne har vært igjennom.

Utsnitt Certified Board Director

Kundereferanse:

Lukk meny