Boar-Performance

Skap en forskjell i styret, i kraft av deg

Board Performance Programmet er designet som en utviklingsprosess - personlig og profesjonelt.

Du får muligheten til å utforske eget bidrag i styreverdenen og systematisere hvordan du skal få frem dine evner i og overfor styret.

Programmets struktur

Programmet spenner seg over en fire måneders periode med tre moduler og utviklingsperioder mellom samlingene.

Utviklingsperiodene legger opp til en praktisk dimensjon med erfaring fra eget styrearbeid og refleksjonsoppgaver.

Styrets Verdiskaping

Deltakerne får et dypdykk i den siste forskningen om styrets verdiskaping. Deriblant finans, strategi, ledelse og markedsføring. Samlingens hovedmål er å gi deltakerne et rammeverk de kan anvende til å identifisere hvor deres styre kan bidra med verdi, samt hvor en selv har et fortrinn i styrets verdiskaping.  

Effektivt Styrearbeid

Målet med denne samlingen er å utvikle deltakernes evne til å ha et positivt styrebidrag. Gjennom samlingen vil en møte psykologer, erfarne styremedlemmer og det siste innen forskningen om hvordan ens evner skal frem. Alt for å maksimere deltakernes bidrag i styreverdenen.

Styreledelse

Hva skal til for å bringe et styre i en verdiskapende retning?

Denne samlingen er designet for å utvikle en til å lede gjennom styrer. Ved å kombinere din situasjon, sparring med styreledere på høyt nivå og den siste styreforskningen gir deltakerne verktøy og et tankesett til å ha en positiv påvirkning på styreledelse.

Arbeidsform

Hvert kull består av en mindre gruppe for å sikre erfaringsutveksling mellom deltakerne.Deltakernes profil er eiere, styreledere- og medlemmer, samt de som har erfaring med å arbeide opp mot et styre.

iStyrelsen opplever at de som virkelig klarer å utrette en forskjell i styrerommet forstår sin rolle i sammenheng med eiere, styret og daglig ledere. Denne kombinasjonen av deltakere er derfor satt opp for å gi deltakerne en mulighet til å ta neste skritt i sin utvikling.

I tillegg benytter programmet case, dilemmabasert tilnærminger og refleksjonsoppgaver for at deltakerne skal få kunnskapen omsatt til en operativ rolleforståelse.

Opptakskrav

Opptak til Board Performance Programmet gjøres på bakgrunn av samtaler med programdirektør. Det legges vekt på erfaring med å arbeid i eller overfor styrer, samt en genuin interesse med å skape en påvirkning med sitt arbeid. Neste oppstart er 15. Oktober. Ta kontakt nederst på siden om du ønsker mer informasjon eller ønsker å høre om det passer din situasjon.

BP - Certified Board Director

Deltakere som har gjennomført og bestått innleveringer blir registrert som Certified Board Director hos iStyrelsen. Kompetansebeviset representerer den utviklingsprosessen deltakerne har vært igjennom.

Utsnitt Certified Board Director

Kundereferanse: