Styreprogrammet

Board Performance er styreprogrammet som får styreledere og –medlemmer til å utrette en forskjell i styreverdenen. Knytt din situasjon opp mot den siste internasjonale forskningen på styrets verdiskaping. Sparr og bli utfordret av nasjonalt anerkjente styreledere, og få innsikt fra eksperter i organisasjonspsykologi på hvordan din fremferd påvirker styrets resultat.

Et styreprogram med effekt

Board Performance er designet som en utviklingsprosess - personlig og profesjonelt.

Du får muligheten til å utforske eget bidrag i styreverdenen og systematisere hvordan du skal få frem dine evner i og overfor styret.

Programmets struktur

Programmet spenner seg over en fire måneders periode med tre moduler og utviklingsperioder mellom samlingene.

Utviklingsperiodene legger opp til en praktisk dimensjon med erfaring fra eget styrearbeid og refleksjonsoppgaver.

Styrets Verdiskaping

Deltakerne får et dypdykk i den siste forskningen om styrets verdiskaping. Deriblant finans, strategi, ledelse og markedsføring. Samlingens hovedmål er å gi deltakerne et rammeverk de kan anvende til å identifisere hvor deres styre kan bidra med verdi, samt hvor en selv har et fortrinn i styrets verdiskaping.  

Effektivt Styrearbeid

Målet med denne samlingen er å utvikle deltakernes evne til å ha et positivt styrebidrag. Gjennom samlingen vil en møte psykologer, erfarne styremedlemmer og det siste innen forskningen om hvordan ens evner skal frem. Alt for å maksimere deltakernes bidrag i styreverdenen.

Styreledelse

Hva skal til for å bringe et styre i en verdiskapende retning?

Denne samlingen er designet for å utvikle en til å lede gjennom styrer. Ved å kombinere din situasjon, sparring med styreledere på høyt nivå og den siste styreforskningen gir deltakerne verktøy og et tankesett til å ha en positiv påvirkning på styreledelse.

Arbeidsform

Hvert kull består av en mindre gruppe for å sikre erfaringsutveksling mellom deltakerne.Deltakernes profil er eiere, styreledere- og medlemmer, samt de som har erfaring med å arbeide opp mot et styre.

iStyrelsen opplever at de som virkelig klarer å utrette en forskjell i styrerommet forstår sin rolle i sammenheng med eiere, styret og daglig ledere. Denne kombinasjonen av deltakere er derfor satt opp for å gi deltakerne en mulighet til å ta neste skritt i sin utvikling.

I tillegg benytter programmet case, dilemmabasert tilnærminger og refleksjonsoppgaver for at deltakerne skal få kunnskapen omsatt til en operativ rolleforståelse.

Skap en forskjell med dine styrker

I løpet av styreprogrammet vil deltakerne sparre og bli utfordret på hvordan deres personlighet og talenter påvirker samarbeid og bidrag i styret.

Deltakerne vil gjennomgå en personlighetstest i tre deler fra anerkjente Hogan Assessments. Den vil gi dem innsikt i deres preferanser, deres styrker og ikke minst, gi dem innsikt i hvordan deres styrker kan stå i veien for dem. Mellom samlingene vil deltakerne få personlig coaching av en ekspert på organisasjonspsykologi.

Board Performance samarbeider med Margrethe Hillesland i Hipotential som representerer Hogan i Norge.
Du kan lese mer om hvordan dine styrker kan hindre deg i styreverden ved å trykke her

BP - Certified Board Director

Deltakere som har gjennomført og bestått innleveringer blir registrert som Certified Board Director hos iStyrelsen. Kompetansebeviset representerer den utviklingsprosessen deltakerne har vært igjennom.

Utsnitt Certified Board Director

Opptakskrav til styreprogrammet

Opptak til Board Performance Programmet gjøres på bakgrunn av samtaler med programdirektør. Det legges vekt på erfaring med å arbeid i eller overfor styrer, samt en genuin interesse med å skape en påvirkning med sitt arbeid. Ta kontakt nederst på siden om du ønsker mer informasjon eller ønsker å høre om det passer din situasjon.

Kundereferanse: