Board Performance Programmet er en arena der deltagerne belyser kompliserte styresituasjoner og tar del i andres erfaringer. Programmet følger en rød tråd hvor en knytter forståelse om styrets verdiskaping med ens egen situasjon og erfaring. Det skaper en utviklingsprosess – personlig og profesjonelt.

Arbeidsform
Board Performance-programmet benytter case, dilemmabasert tilnærming og refleksjonsoppgaver for at den siste styreviten skal bli gjort praktisk anvendbar. På den måten vil du få kunnskapen i hendene, relatere til ens egen situasjon og få frem ens styrker i styrerommet.

Programmets struktur
Programmet består av tre samlinger av to dagers varighet. Utviklingsperiodene mellom samlingene legger opp til en praktisk dimensjon med erfaring fra eget styrearbeid og hjemmeoppgaver. I løpet av hele programmet vil Board Performance være tilgjengelig som sparringspartner.

Fullført program og bestått innleveringer gir BP – Certified Board Director.

Hva sier deltagerne?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikasjonskrav
Invitasjon til å bli med til Board Performance Programmet gjøres ut fra samtaler med programdirektøren. Det legges vekt på tidligere erfaringer i styrer, personlige egenskaper og interessen for å skape verdi via styret. Du er velkommen til å ta kontakt for å få mer utdypende informasjon.