BOARD PERFORMANCE

Board Performance er et intensivt og ambisiøst utviklingsprogram myntet på de som står i situasjoner og som ønsker å skape verdi gjennom og overfor styrer. Her knyttes den siste internasjonale forskningen om styrets verdiskaping opp mot deltakernes egne situasjoner og erfaring. Anerkjente praktikere og organisasjonspsykologer vil sparre med og utfordre deltakerne til å utvikle sitt personlige bidrag i og overfor styrer.

Programmets oppbygging

Board Performance tilbyr et inspirerende og ambisiøst utviklingsprogram. Over et halvt år vil deltagerne knytte forståelse om styrets verdiskaping med egen situasjon og erfaring. Som deltager inviteres du med på en personlig og profesjonell utviklingsprosess som gir ny kunnskap som er direkte anvendbar i praktisk styrearbeid

nettverksmøter

STYRETS VERDISKAPING

Deltakerne blir presentert for den siste internasjonale forskningen om styrets verdiskaping. Målet er at deltakerne skal oparbeide seg en evne til å analysere hvilket behov eierne og organisasjonen har for styrets involvering, samt hvilke fortrinn en har til å påvirke styrets verdiskaping.

rådgivning

EFFEKTIVT STYREARBEID

Målet med denne samlingen er å utvikle deltakernes evne til å ha et positivt styrebidrag. Gjennom samlingen vil en møte psykologer, anerkjente praktikere og det siste innen forskningen om hvordan ens evner skal frem. Alt for å maksimere deltakernes bidrag i styreverden.

 

 

nettverksmøter

STYRELEDELSE

I denne samlingen får du muligheten til å utforske din styrelederstil og sette agendaen for hvordan ditt styre kan ta sin rolle overfor eiere og ledelsen. Ved å kombinere din situasjon, sparring med anerkjente styreledere og den siste styreforsknigen får du verktøy og et tankesett til å ha en positiv påvirkning på styreledelse.

UTVIKLING

Mellom samlingene vil utviklingsperiodene gi en praktisk dimensjon. Her vil deltagernes eget styrearbeid være en arena for utøvelse, og skredder- sydde oppgaver bidrar til å knytte kunnskap opp mot egen situasjon og evner. Gjennom hele forløpet er Board Performance en sparringspartner for deltagerne - det gjelder også i utviklingsperiodene. Når neste samling står for tur, er en klar til å ta neste skritt i utviklingsprosessen.

08

BP - Certified Board Director

Deltakere som har gjennomført og bestått innleveringer blir registrert som Certified Board Director hos iStyrelsen. Kompetansebeviset representerer den utviklingsprosessen deltakerne har vært igjennom.

Utsnitt Certified Board Director

HVA VÅRE ALUMNER SIER:

Til forskjell fra andre styreutdanninger er Board Performance basert på å ta inn erfaringer fra deltakerne, og diskutere dette i kontekst med aktuell forskning og styrefaglig litteratur, for så å konkludere kunnskapsbasert og praktisk hvordan man best bedriver verdiøkende styrearbeid.

-Anne Mari Halsan, Styremedlem Coop Øst SA

am v3

Sparr og bli utfordret av anerkjente praktikere og psykologer

Skap en forskjell med dine styrker

I løpet av styreprogrammet vil deltakerne sparre og bli utfordret på hvordan deres personlighet og talenter påvirker samarbeid og bidrag i styret.

Deltakerne vil gjennomgå en personlighetstest i tre deler fra anerkjente Hogan Assessments. Den vil gi dem innsikt i deres preferanser, deres styrker og ikke minst, gi dem innsikt i hvordan deres styrker kan stå i veien for dem.

Board Performance samarbeider med Margrethe Hillesland som representerer Hogan i Norge. Mellom samlingene vil deltakerne få personlig coaching av Margrethe.

Du kan lese mer om hvordan dine styrker kan hindre deg i styreverden ved å trykke her

Ofte stilte spørsmål

Er det opptakskrav til Board Performance?

Opptak til Board Performance Programmet gjøres på bakgrunn av samtaler med programdirektør. Det legges vekt på erfaring med å arbeid i eller overfor styrer, samt en genuin interesse med å skape en påvirkning med sitt arbeid. Ta kontakt nederst på siden om du ønsker mer informasjon eller ønsker å høre om det passer din situasjon.

Hvem passer programmet for?

Board Performance er for de som enten står i en aktiv situasjon som styreleder, eier eller daglig leder, samt for de som har lang operativ erfaring og som har ambisjoner om å mestre overgangen til styreverden.

Hvlilket utbytte er det avprogrammet?

De som gjennomfører Board Performance Programmet vil skape en tydelig styreidentitet der de evner å utrette en forskjell i og gjennom styret. Flere av våre alumner opplever at både de og styrekollegiet opplever en endring. 

Hvordan er arbeidsformen?

Hvert kull består av en mindre gruppe for å sikre erfaringsutveksling mellom deltakerne.Deltakernes profil er eiere, styreledere- og medlemmer, samt de som har erfaring med å arbeide opp mot et styre.

iStyrelsen opplever at de som virkelig klarer å utrette en forskjell i styrerommet forstår sin rolle i sammenheng med eiere, styret og daglig ledere. Denne kombinasjonen av deltakere er derfor satt opp for å gi deltakerne en mulighet til å ta neste skritt i sin utvikling.

I tillegg benytter programmet case, dilemmabasert tilnærminger og refleksjonsoppgaver for at deltakerne skal få kunnskapen omsatt til en operativ rolleforståelse.

Hvilke anerkjente praktikere får jeg sparre med?

Ingvild Myhre og Bjarne Aamodt er praktikerne deltakerne får sparre med og bli utfordret av.

Ingvild er tidligere daglig leder av Telenor Mobil AS, og styremedlem i blant annet Norsk Hydro ASA og ICE Group ASA. Samt en rekke vekst og internasjonale selskaper.

Bjarne er tidligere konsernsjef for Alcatel ASA, og har erfaring fra å være styreleder i blant annet forløperen til TietoEvery, SINTEF, Statnett og Alcatel ASA.