BOOK ET MØTE MED EN AV OSS

Som styreleder, -medlem, eier eller daglig leder er en i kontinuerlige krevende situasjoner. Det er da godt å kunne ha et ledende kompetansemiljø i ryggen.

VELG HVEM DU VIL MØTE

Står du i en situasjon du har behov for å strukturere for å finne en løsning?

Vi i iStyrelsen gir deg tilgang på en gratis avklaringssamtale på akkurat din situasjon. Denne tjenesten er tilgjengelig som fysisk eller digitalt møte. Nedenfor finner du kontaktinformasjon til den partneren du ønsker å komme i kontakt med.

Sparring og råd når du trenger det

Partnere

Ingvild Myhre | Daglig leder og partner

+47 900 38 442 | ingvild.myhre@istyrelsen.com

"Vi hjelper deg med å gjøre ditt styre verdiskapende."

Ingvild Myhre er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Hun har erfaring fra ledende stillinger innen privat og offentlig sektor. De siste 4 årene har hun ledet Network Norway som hun var med på å etablere som Norges 3. mobiloperatør. Hun har tidligere hatt ledende stillinger innen både energi- og IKT-sektoren, bla adm dir i Alcatel Telecom og Telenor Mobil. Hun har også 17 års erfaring fra styrearbeid innen privat og offentlig sektor, store og små bedrifter, nasjonale og internasjonale.

Kompetanseområder: Strategi, forretningsutvikling (vekst og nyskaping), organisasjons- og ledelsesutvikling.

Bjarne Aamodt | Styreleder og partner

+47 900 21 298 | bjarne.aamodt@istyrelsen.com

"Gode styrer tenker på egenutvikling og har stor nytte av styreevaluering."

Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing fra NTNU i Trondheim. Han har erfaring fra ledende stillinger innen virksomheter relatert til IKT, energi, kvalitet/sikkerhet og forskning, bl.a. som viseadministrerende direktør i Det Norske Veritas, konsernsjef i Alcatel STK ASA, leder av Telenor ASAs forretningsområde Other Business og de siste årene som partner i rådgivingsselskapet iStyrelsen AS. Han har lang erfaring som styremedlem og styreleder i store og mindre selskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, norske så vel som utenlandske.

Kompetanseområder: Styrearbeid, eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), rådgivning og evaluering av styrearbeid/styresammensetning, og forretningsutvikling, herunder utvikling av strategier og organisasjonsutforming.

Kontakt:

Mobil: +47 90021298

E-post: bjarne.aamodt@istyrelsen.com

Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæring

Arild Søland | Programdirektør og partner

+47 915 98 854 | arild.soland@istyrelsen.com

"Et engasjert styre med evne til å prioritere, kan være en suksessfaktor for virksomheten."

Arild Søland er Siviløkonom fra University of Wisconsin. Han har flere doktorgradskurs blant annet i Corporate Goverance fra Universitetet Bocconi. De siste tyve årene har Arild arbeidet med styrer der han har grunnlagt Styrelederskolen, skrevet fagbøker med ledende forskere og vært rådgiver overfor eiere, styrer og daglige ledere.

Kompetanseområder: Corporate Governance, styreutvikling og strategi

Pål Søland | Programdirektør og partner

+47 483 88 347 | palsoland@boardperformance.no

Pål Søland er Siviløkonom fra NHH og MIM fra CEMS. Han har ledet Board Performance Programmet, deltatt i forskernettverk som tar for seg styrets verdiskapende evne, og vært rådgiver for eiere, styrer og daglige ledere.

Kompetanseområder: Styrets verdiskaping, Corporate Governance og Strategi.

Hvem er vi?

iStyrelsen er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse. Vi gjennomfører styreevalueringer for noen av de største selskapene i Norge som Multiconsult ASA og Nordic Nanovector ASA, institusjoner som Finanstilsynet og SMB-bedrifter.

Samtidig utdanner og rådgir vi eiere, styreledere og -medlemmer, samt daglig ledere og andre som arbeider overfor styrer. Vi kombinerer den siste internasjonale styreforskningen på området, med praktiske erfaringer fra selv å ha stått i disse rollene og situasjonene.

Våre partnere har publisert artikler og fagbøker i feltet Corporate Governance og styrets verdiskaping, og vært styreleder og daglig leder for noen av de største virksomhetene og start-up selskaper i Norge.

Det gir en trygghet i at du får noen å sparre med som forstår og kan bistå i din situasjon.

04