Lunsjmøte i Risør: Hvordan forbedre eierstyring og selskapsledelse (herunder styrearbeidet) gjennom egenutvikling?

Eierstyring og selskapsledelse, herunder styrearbeidet, i norske bedrifter har et betydelig behov for forbedring. Dette vil være en avgjørende forutsetning for at anbefalingene i rapporten fra Regjeringens Produktivitetskommisjon av februar 2016 skal bli realisert. Rapporten påpeker behovet for produktivitetsforbedringer i norsk næringsliv og offentlig tjenesteproduksjon, med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret står her helt sentralt og vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Lunsjmøtet vil adressere hvordan styret og daglig ledelse kan håndtere dette på en proaktiv måte. (mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny