Hvorfor nøles det med å etablere profesjonelle styrer blant mange SMB-bedrifter? Hva kan gjøres med det?

Vi observerer til stadighet at SMB-bedrifter har lite verdiskapende styrer; - dette gjelder også i stor grad unge gründer-bedrifter. Nå finnes det overbevisende dokumentasjon på at dette betyr dårlig økonomi for bedriftene og deres eiere. Dermed burde det være tilstrekkelig…

To nyheter vedr. deltakelse i styrenettverksgruppene

iStyrelsen har gjennom 6 år fasilitert fortrolige styrenettverksgrupper med god læring og nettverksbygging. Erfaringene er beskrevet i en tidligere nyhetsbrev-artikkel. Vi har den senere tiden registrert forespørsel om to ting, nemlig: Deltakerbevis /-attest for deltakelse i en styrenettverksgruppe. Tilbud om…

Styrekurs og andre styrerelaterte tjenester tilpasses en ny verden med kombinasjon av fysiske arenaer og digital kommunikasjon

iStyrelsen er en totalleverandør overfor eiere, styrer og ledelse med tilbud  relatert til eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på styrer og verdiskapende styrearbeid. Våre tilbud spenner over styrekurs, styreseminarer, sertifiseringsordning, videregående styreprogram, styrenettverksgrupper, styreevalueringer, styre-rådgivning, mentorordning, vitamingrupper for ledere,…

Deltakelse i en styrenettverksgruppe er en effektiv måte å kontinuerlig styrke styrekompetanse og utvide nettverk – Erfaringer etter 6 års drift

Etter 6 års drift har iStyrelsen ervervet mye erfaring med nytten av deltakelse i styrenettverksgrupper. Disse erfaringene bekrefter den opprinnelige hensikten ved oppstart av virksomheten, nemlig en kontinuerlig styrking av kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), og særlig når…

Frokost-webinar om mulig deltakelse i Styrenettverksgrupper – Kontinuerlig styrke din styrekompetanse – Utvide ditt nettverk

iStyrelsen inviterer til frokost-webinar for å belyse nytten av å delta i iStyrelsens styrenettverksgrupper, som er å styrke kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse, med hovedvekt på verdiskapende styrearbeid, samt utvide deltakernes nettverk. iStyrelsen har i 6 år fasilitert tre styrenettverksgrupper,…

SLIK STYRER DU BEDRIFTEN NÅR MANGE JOBBER DISTRUBUERT

  Norge lærer å jobbe hjemmefra. Når vi går inn i den usikre andrefasen for koronakrisen er det usikkert når og om kunnskapsarbeidere i det hele tatt kommer tilbake til kontorene sine. Samtidig tvinges ledere til å besvare hvilken effekt…