iStyrelsens hjemmesider i forbedret utgave

  • Post author:
  • Post category:Nyheter
  • Reading time:3 mins read

iStyrelsen har ambisjon om å være en ledende tilbyder av opplæring og rådgiving innen verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. For å underbygge dette har vi sett behov for oppgradering av selskapets hjemmesider. Gjennom de nye hjemmesidene håper vi at våre kunder og forbindelser på en enkel og tilgjengelig måte skal finne frem til det som vil være av interesse, enten det er behov for opplæringstilbud, annen rådgiving eller for lesing av faglige artikler i iStyrelsens nyhetsbrev. (mer…)

Rolleforståelse i styresammenheng

Styretips: Når skal de forskjellige roller i styrekollegiet bekles av forskjellige personer? Hvis ingen egentlig vet hva som er den enkeltes rolle, blir ting uoversiktlig og ting kan lett skli ut. I denne artikkelen settes fokuset på roller og rolleforståelse…

Invitasjon til STYRELEDERKURS: Profesjonell styreledelse i praksis

Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse. Målgruppen for styrelederkurset er personer med noe styreerfaring som ønsker å bli godt kvalifiserte styreledere.…

Vel overstått julaften, og fortsatt God Jul fra oss i iStyrelsen! Hva med å lese litt nærmere om StyreModul 1

Vi tenkte her å informere litt om vår grunnleggende styreopplæring som benevnes iStyrelsens StyreModul 1. Denne tilbys i Oslo gjennom 4 dager i januar: Tirsdag 14.1. – Fredag 17.1.2020:  Hvis du har mulighet til å sette av noen dager i begynnelsen…