StyreAkademiet i samarbeid med iStyrelsen inviterer til styrekurs: Det verdiskapende styret – Styrekurs i Bergen 24. januar 2018

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Program:

Kurset går over én dag (kl. 09.00 til 15.30) og dekker følgende tema:​

 1.  Krav og forventninger til bedriftens styre
 • Formelt ansvar og oppgaver
 • Krav og forventninger til styret fra eiere og andre interessenter
 1. Styrets sammensetning og kompetanse
 2. Styrets arbeidsform
 3. Styrets roller og oppgaver
 • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
 • Bidra til utvikling av virksomheten – Strategi, innovasjon, etc
 • Utøve kontroll og tilsyn, herunder internkontroll og risikostyring
 1. Styrets egenevaluering og egenutvikling

(mer…)

Styrekurs: Verdiskapende styrearbeid for kraftnæringen

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

EnergiNorge har i samarbeid med iStyrelsen og Thema Consulting Group utarbeidet kurstilbud for styrer i kraftselskaper. Det inviteres nå til påmelding til neste kurs 31. august -1. september.

Det stilles økte krav til årvåkenhet, faglig kompetanse og relevant erfaring hos styremedlemmer i norske energiselskap, og styrets rolle som verdiskaper er avgjørende for selskapenes fremtid. Er du i tillegg ny i styret eller ny i rollen som styremedlem er det mye å ha oversikt over. Dette velprøvde kurset gir deg tryggheten du trenger i møte med utfordringene. Gjør som meget fornøyde deltagere før deg: Meld deg på og lær mer om styrearbeid av erfarne bransjefolk. (mer…)

Invitasjon til deltakelse i eksisterende eksklusive styrenettverksgrupper

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

iStyrelsen fasiliterer tre eksklusive styrenettverksgrupper i hhv. Oslo, Østfold/Moss og Trondheim. Ved kommende årsskifte vil det bli noen ledige plasser i disse tre styrenettverksgruppene.

Du inviteres hermed til å melde din uforpliktende interesse for å bli deltaker i en av disse. (mer…)

Eierendringer av iStyrelsen AS

 • Post author:
 • Post category:Nyheter
 • Reading time:2 mins read

Ingvild Myhre
Ingvild Myhre
Bjarne Aamodt
Bjarne Aamodt

Per 13. oktober har Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre gjennom sine respektive selskaper Aamodt Governance Consulting og Uroboros AS kjøpt ut de øvrige eierne av iStyrelsen AS. Derved vil de to fra dette tidspunkt være de eneste eierne av selskapet.

(mer…)

Invitasjon til frokostmøte i Trondheim om «Styrets behov for egenutvikling»

Kåre Ovesen Partner Tennebø & Partners AS
Kåre Ovesen
Partner
Tennebø & Partners AS
Bjarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Det trigger behovet for at styrene blir mye mer opptatt av sin egenutvikling for å kunne mestre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Et særdeles viktig virkemiddel i styrets egenutvikling er å gjennomføre en årlig styreevaluering med henblikk på å identifisere sterke og svake sider i styrets arbeid, herunder styrets kompetansesammensetning og styrets arbeidsform, og derav finne fram til forbedringstiltak.

iStyrelsen AS i samarbeid med Tennebø & Partners AS inviterer til frokostmøte i Trondheim med foredrag om styrets behov for egenutvikling.

(mer…)

Invitasjon til frokostmøte i Bergen om "Styrets behov for egenutvikling"

iStyrelsen AS i samarbeid med StyreAkademiet Hordaland inviterer til frokostmøte i Bergen med foredrag om styrets behov for egenutvikling.

Victor Jensen Daglig leder StyreAkademiet Hordaland
Victor Jensen
Daglig leder
StyreAkademiet Hordaland
Bjarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Det trigger behovet for at styrene blir mye mer opptatt av sin egenutvikling for å kunne mestre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Et særdeles viktig virkemiddel i styrets egenutvikling er å gjennomføre en årlig styreevaluering med henblikk på å identifisere sterke og svake sider i styrets arbeid, herunder styrets kompetansesammensetning og styrets arbeidsform, og derav finne fram til forbedringstiltak.

(mer…)

Bjarne Aamodt med foredrag på EnergiNorges Vinterkonferanse 6-8. april: "Verdiskapende styrearbeid. Hvorfor og hvordan?"

Tema-artikkel:

BJarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Styret har med hjemmel i lovverket ansvar for å kontrollere og føre tilsyn med en virksomhet. Men verdiskapende styrearbeid krever mye mer enn gjennom kontroll å sikre mot tap ved å unngå feil!

Regjeringens produktivitetskommisjon fastslo i sin rapport av 11. februar i år at det må til en betydelig produktivitetsvekst gjennom omstilling og nyskapning. Dette for å snu en negativ trend hvor produktivitetsutviklingen i fastlands-Norges næringsliv har vært meget beskjeden de siste 10 årene, og til og med negativ for flere bransjer, herunder kraftbransjen. Med dette som bakteppe må styrene ta inn over seg sitt formelle og reelle ansvar for at landets virksomheter skal få den nødvendige økning i produktiviteten.

Spørsmålet blir derfor hvordan styrene skal kunne sørge for denne produktivitetsveksten? Den vil ikke komme av seg selv. Styrene må påta seg ansvaret for dette, og agere målrettet, metodisk og med motivasjon.

(mer…)