Det trengs et «kompetansehus» for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid i krisetider og oppgangstider

I vår digitale tidsalder, rammes vi nå av en pandemi verden over. Mens dataselskaper ruver på «Top 10» lister over verdens største selskaper, har landene stengt ned på grunn av…

Fortsett å lese Det trengs et «kompetansehus» for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid i krisetider og oppgangstider

Det advares mot å tro at julenissen skal sørge for styrets og styremedlemmers kompetanseutvikling

Ansvar, krav og forventninger til norske styrer har økt betraktelig de senere årene, og denne utviklingen vil bare fortsette. Dette setter derfor stadig strengere krav til styrekollegiets totale kompetanse og…

Fortsett å lese Det advares mot å tro at julenissen skal sørge for styrets og styremedlemmers kompetanseutvikling

Bård Mikkelsen

"Vi har benyttet iStyrelsen som ekstern assistent i fbm. styreevalueringer. Jeg er godt fornøyd med kvaliteten på denne assistansen. De har vist god kompetanse, effektive verktøy og en god evne…

Fortsett å lese Bård Mikkelsen

Bjarne Aamodt

Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing fra NTNU i Trondheim. Han har erfaring fra ledende stillinger innen virksomheter relatert til IKT, energi, kvalitet/sikkerhet og forskning, bl.a. som viseadministrerende direktør i Det…

Fortsett å lese Bjarne Aamodt

Avholdt seminar om Styrets egenutvikling – herunder styreevaluering som verktøy. Presentasjonen tilgjengelig

Ingvild Myhre
Daglig leder og partner
iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
iStyrelsen AS

Det er viktigere enn noensinne at bedrifters styrer setter sin egenutvikling på agendaen. Styret står overfor kontinuerlig større utfordringer i sitt verdiskapende styrearbeid, og sitter samtidig i stadig større grad i «glasshus» overfor interessenter til bedriften (eiere, kunder, ansatte, etc), media og samfunnet forøvrig. Ikke minst vil det i tiden fremover bli fokusert på om verdiskapende styrer også ivaretar en bærekraftig utvikling av bedriften.

Det er flere måter styret kan sørge for forbedring og utvikling av sitt arbeid på, som f.eks.:

  • Kvalitetsvurdering av møtegjennomføring ved slutten av hvert styremøte
  • Årlig egenevaluering med forbedringstiltak
  • Styrekurs/-seminarer
  • iStyrelsen styrenettverksgrupper
  • Elektronisk styrerom

(mer…)

Fortsett å lese Avholdt seminar om Styrets egenutvikling – herunder styreevaluering som verktøy. Presentasjonen tilgjengelig

iStyrelsen inviterer til kurs: Praktisk styreevaluering som verktøy for styrets egenutvikling

Ingvild Myhre
Daglig leder og partner
iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
iStyrelsen AS

Praktisk kurs i hvordan gjennomføre årlig styreevaluering som premissgiver for styrets egenutvikling.

Styrets rolle og bidrag til verdiskapingen i bedrifter / virksomheter er blitt stadig viktigere, og er under øket observasjon fra mange interessenter og bivånere. Det betyr at styret må vie en god del oppmerksomhet på sin egenutvikling for å kunne utøve rollen på en formålstjenlig måte, – over tid.

For å identifisere aktuelle forbedringsmuligheter må styret foreta en egenevaluering som vil innebære en evaluering av sin kompetanse, sin arbeidsform og sitt bidrag til verdiskapingen. Til dette trengs det moderne evalueringsmetodikk, verktøy og solid analysekompetanse.

iStyrelsen inviterer til kurs i praktisk gjennomføring av styreevalueringer. Innlederne på kurset vil være Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre, som har praktisk erfaring fra styreevalueringer gjennom nærmere 20 år. (mer…)

Fortsett å lese iStyrelsen inviterer til kurs: Praktisk styreevaluering som verktøy for styrets egenutvikling

Invitasjon til frokost-seminar om styreevaluering i praksis

Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner i iStyrelsen
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

iStyrelsen inviterer til gratis frokost-seminar om styreevaluering i praksis.

En omfattende undersøkelse har nylig slått fast at styreevaluering er svært viktig for forbedring av det verdiskapende styrearbeidet og dermed også lønnsomheten i selskapet. Men en forutsetning for slik forbedring er imidlertid at styreevalueringen gjennomføres med adekvat metodikk og med bruk av rådgiver med god kompetanse innen verdiskapende styrearbeid og analyse. (mer…)

Fortsett å lese Invitasjon til frokost-seminar om styreevaluering i praksis

Nå er det fastslått – Styreevaluering bidrar til øket verdiskaping og lønnsomhet

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Ved inngangen til høsten vil styrene i norske bedrifter etter hvert tenke på årets styreevaluering med henblikk på forbedringstiltak for 2019. Imidlertid, da ikke alle bedriftsstyrer på riktig alvor har tatt tak i denne muligheten enda, er det betimelig å vise til en omfattende undersøkelse foretatt med spørsmålene til over 1000 styremedlemmer i 55 land om gevinsten ved å gjennomføre styreevaluering, dokumentert i ”Boards of the Future – Global Board Survey 2018”. Fra rapporten kan følgende konklusjon mht. å forbedre verdiskaping og lønnsomhet siteres:

“….. there is one common tool that (almost) all truly effective boards take advantage of; regular, independently facilitated board evaluations. From experience, we know that when done right, the board evaluation adds exceptional value to the board’s inter-understanding of competencies, characters and priorities enabling the board to focus on the right issues in the right manner to add value to company management and to the company itself.”

M.a.o. hvis styreevalueringen blir gjort på riktig måte, og derav følgende forbedringstiltak blir effektivt gjennomført, vil dette gi betydelige gevinster for eierne, selskapet og dets ansatte, og kundene.

(mer…)

Fortsett å lese Nå er det fastslått – Styreevaluering bidrar til øket verdiskaping og lønnsomhet

Tilbud om å kombinere årets styreevaluering med et mini-styreseminar

Det som kjennetegner gode og verdiskapende styrer, er at de vier betydelig oppmerksomhet på sin egenutvikling.

Styreevaluering
Styrets egenutvikling er svært viktig

Vi gjennomlever for tiden tider med store utfordringer hvor verdiskapende styrearbeid er et «must» for at selskapene skal kunne ha en lønnsom vekst og utvikling, – og overleve over tid.

Vi har gjennom en rekke nyhetsbrev det siste året belyst flere sider ved styrets egenutvikling, herunder den viktige årlige styreevalueringen, som er helt sentral i styrets arbeid med sin egenutvikling. Men vi har også erfart at mange styrer arrangerer et årlig styreseminar hvor det fokuseres på aktuelle tema for styret. Vi har med interesse registrert at enkelte styrer kombinerer disse to aktivitetene, – behandling av styreevalueringen og det årlige tema-styreseminaret – i samme møte, og at det avsettes nok tid til å samkjøre dette på en formålstjenlig måte. Ved god planlegging av det kombinerte møtet vil dette ha den fordel at forbedringsbehov, som fremkommer fra styreevalueringen, helt eller delvis kan bli adressert gjennom temapresentasjon og diskusjonen i seminar-delen («mini-styreseminaret»). (mer…)

Fortsett å lese Tilbud om å kombinere årets styreevaluering med et mini-styreseminar