Hvordan gjennomfører styrer sine egenevalueringer? Flott hvis du kan delta i en spørreundersøkelse om dette!

Styrets egenevaluering står sentralt med henblikk på effektivisering av styrearbeidet og videre utvikling av styrets verdiskapende evne for morgendagen! Viktigheten av å gjennomføre en systematisk egenevaluering er beskrevet i mange…

Fortsett å leseHvordan gjennomfører styrer sine egenevalueringer? Flott hvis du kan delta i en spørreundersøkelse om dette!