Vel overstått julaften, og fortsatt God Jul fra oss i iStyrelsen! Hva med å lese litt nærmere om StyreModul 1

Vi tenkte her å informere litt om vår grunnleggende styreopplæring som benevnes iStyrelsens StyreModul 1. Denne tilbys i Oslo gjennom 4 dager i januar: Tirsdag 14.1. – Fredag 17.1.2020:  Hvis du…

Fortsett å lese Vel overstått julaften, og fortsatt God Jul fra oss i iStyrelsen! Hva med å lese litt nærmere om StyreModul 1

Joar Kavli

"Jeg var deltager på StyreModul 1 i Molde, og sammen med dyktig kursleder og øvrige kursdeltagere kunne vi sammen drøfte ulike sider og problemstillinger rundt styrearbeidet. Dette satt jeg veldig…

Fortsett å lese Joar Kavli

Jon-Terje Lepsøy

"Å gjennomføre StyreModul1 har gjort meg tryggere i styrearbeidet. Jeg har fått en mer helhetlig oversikt og enda bedre forståelse for styrer og styrers arbeid, slik at jeg kan virkelig…

Fortsett å lese Jon-Terje Lepsøy

Ole Kristian Sivertsen

"iStyrelsens StyreModul 1 skapte gjennom 4 kompletterende styreseminarer en solid plattform for økt verdiskapning gjennom styrearbeid. Sammen med gode rammeverk har programmet bidratt til tydelig rolleforståelse og bevisstgjøring om hva…

Fortsett å lese Ole Kristian Sivertsen

Ønsker du styreverv? Flere styreverv? Mer utfordrende styreverv?

Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
iStyrelsen AS

Undertegnede har i løpet av høsten hatt en rekke besøkende som har ønsket å snakke om hvordan få styreverv, – flere styreverv, – mer utfordrende styreverv. Noen er i en transitt-fase mellom stillinger, andre har avsluttet eller er i ferd med å avslutte sin karriere som leder og ønsker å vie seg til styrearbeid fremover.

Hva er virkemiddelet til å lykkes med realisering av disse ønskene? (mer…)

Fortsett å lese Ønsker du styreverv? Flere styreverv? Mer utfordrende styreverv?

Arild Søland

Arild Søland er Siviløkonom fra University of Wisconsin. Han har flere doktorgradskurs blant annet i Corporate Goverance fra Universitetet Bocconi. De siste tyve årene har Arild arbeidet med styrer der…

Fortsett å lese Arild Søland