iStyrelsen inviterer til intensiv-kurs i verdiskapende styrearbeid

Mange har ønske om å påta seg styreverv, men mangler en basis styrekompetanse for å være et fullverdig, bidragende styremedlem i et verdiskapende styre. Med grunnlag i mange års erfaring fra styrearbeid, styreopplæring, styreevaluering og fasilitering av styrenettverksgrupper ønsker vi i iStyrelsen å tilby et tilpasset intensiv-kurs til de som ønsker å kvalifisere seg til å påta seg styreverv. (mer…)

Fortsett å lese iStyrelsen inviterer til intensiv-kurs i verdiskapende styrearbeid

Valgkomité – Viktig organ for god styresammensetning

Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner
iStyrelsen

Styrerommet utfordres mer enn noen gang. Vi ser at etablerte forretningsmodeller utfordres, og at bl.a. digitalisering øker og gir både muligheter og utfordringer.

Å ha et godt styre med god og riktig sammensatt kompetanse vil kunne gi virksomheter både god kontroll og økt verdiskaping. Og begge deler vil være nødvendig i den konkurransen de fleste er inne i eller vil møte fremover.

For å sikre at en har et godt styre vil en valgkomité for innstilling av aksjonærvalgte styremedlemmer ofte være en del av svaret. (mer…)

Fortsett å lese Valgkomité – Viktig organ for god styresammensetning

Verdiskapende eierstyring og selskapsledelse i selskaper med datterselskaper – Omstilling og innovasjon

Innledning

Bjarne Aamodt
Styreleder i iStyrelsen

Verdiskapende eierstyring og selskapsledelse er fundamentalt avgjørende for å kunne realisere den produktivitetsforbedringen i norsk næringsliv og offentlig tjenesteproduksjon som Regjeringens produktivitetskommisjon etterlyste i sin andre rapport av 11. februar 2016. For å komme fra ord til handling er det derfor viktig at verdiskapende eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid, blir konkretisert og realisert av alle involverte, slik at dette kan bli en realitet.

Boston Consulting Group viste i sin rapport “How Nordic Boards Create Exceptional Value” av juni 2016 at de større selskapene i Norden har en styringsstruktur (den «Nordiske modellen») med styrer som bidrar mer til verdiskapingen enn hva tilfellet er i alle andre land i verden. Hovedprinsippene i styrearbeidet som er lagt til grunn i den «Nordiske modellen», er helt i tråd med beskrivelsen av verdiskapende styrearbeid som ble publisert i en artikkel i et tidligere nyhetsbrev. Med basis i disse hovedprinsippene har vi et godt utgangspunkt for å kunne etablere en bedre verdiskaping også i SMB-selskaper og offentlig eide selskaper.

Da det er normalt å strukturere selskaper med den operative virksomheten helt eller delvis i datterselskaper, er det viktig å sikre at utøvelsen av verdiskapende eierstyring og selskapsledelse blir gjennomført på en tilpasset og verdiskapende måte i hele selskapsstrukturen (konsernet). Dette er belyst nedenfor. (mer…)

Fortsett å lese Verdiskapende eierstyring og selskapsledelse i selskaper med datterselskaper – Omstilling og innovasjon

Frokostmøte: Hvordan bli et bedre styre gjennom egenevaluering og egenutvikling?

Ingvild Myhre
Ingvild Myhre
Bjarne Aamodt Styreleder i iStyrelsen
Bjarne Aamodt

Norske styrer har et betydelig behov for egenutvikling. Dette vil være en avgjørende forutsetning for at anbefalingene i rapporten fra Regjeringens Produktivitetskommisjon av februar 2016 skal bli realisert. Rapporten påpeker behovet for produktivitetsforbedringer i norsk næringsliv og offentlig tjenesteproduksjon, med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette. (mer…)

Fortsett å lese Frokostmøte: Hvordan bli et bedre styre gjennom egenevaluering og egenutvikling?