Styreplan® er en styreportal som dekker styrets og administrasjonens behov. Styremedlemmene får tilgang til en styreportal med all styreinformasjon samlet på ett sted, strukturert i henhold til best practice.

Elektronisk styrerom

 

Det elektroniske styrerommet sørger for:

  • Oversiktlig og enkel planlegging av styremøtene i en årsplan
  • Effektiv utarbeidelse og distribusjon av innkallinger, agenda, protokoller og andre meldinger
  • Kvalitetssikring av saker med løpende kommentarer
  • Automatisk produksjon av Møtedokument i .pdf.
  • Enkel og trygg informasjons- og dokumentdeling (egen App for Ipad)
  • Sikker lagring/arkivering av styredokumenter, med søk-funksjon.