Elektronisk styrerom

Elektronisk-styrerom-iStock_000025388212_Double-crop-1200x571

Styreplan® er en styreportal som dekker styrets og administrasjonens behov. Styremedlemmene får tilgang til en styreportal med all styreinformasjon samlet på ett sted, strukturert i henhold til best practice.

Les mer om dette på styreplan.no