Styrets evaluering av daglig leder

Styrets evaluering av daglig leder Den viktigste oppgaven for styret er å sørge for å ha den riktige og motiverte daglige leder for selskapet til enhver tid. Som en av de viktigste tiltakene for å sikre dette, bør styret gjennomføre…

Diverse styrekurs

Diverse styrekurs Ved enkelte anledninger vil det være aktuelt å tilby situasjonsbestemte styrekurs, som normalt vil være åpne for alle eksterne deltakere. Målgruppe Målgruppen vil være avhengig av den aktuelle situasjon. Men vil normalt inkludere alle som har interesse for…

Profesjonell Styreledelse i Praksis

  • Post author:
  • Post category:Styreopplæring
  • Reading time:3 mins read

Profesjonell Styreledelse i Praksis Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse. Målgruppe Målgruppen for styrelederkurset er personer med noe styreerfaring som ønsker…

Bjarne Aamodt

Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing fra NTNU i Trondheim. Han har erfaring fra ledende stillinger innen virksomheter relatert til IKT, energi, kvalitet/sikkerhet og forskning, bl.a. som viseadministrerende direktør i Det Norske Veritas, konsernsjef i Alcatel STK ASA, leder av Telenor…