Et styreverv er personlig og du kan bli erstatningsansvarlig for feil eller unnlatelser styret har gjort.

Styreansvarsforsikring – fordi du er personlig økonomisk ansvarlig. Mens eieren av en bedrift i utgangspunktet kun er ansvarlig for aksjekapitalen, er styremedlemmer ansvarlige med hele sin personlige formue. Det vil blant annet si penger på bok, huset, bilen og hytta.

Styreansvarsforsikring dekker juridisk bistand og økonomiske krav mot styremedlemmer i bedrifter, borettslag, foreninger og stiftelser.

Styreansvarsforsikring

Hvem anbefaler vi styreansvarsforsikring til?

Stadig oftere blir hele, eller deler av styret, stilt til erstatningsansvar, og mange styremedlemmer blir holdt personlig ansvarlig for betydelige beløp. Vi anbefaler derfor styreansvarsforsikring til samtlige styremedlemmer samt administrerende direktører og daglige ledere i alle sameier, stiftelser, borettslag og aksjeselskap.

​Hva dekker styreansvarsforsikringen?

Forsikringen dekker det erstatningsansvar som de enkelte styremedlemmene kan komme i ved utøvelse av styrearbeid. Blir én, eller flere, i et styre økonomisk ansvarlig på grunn av utøvelsen av sitt styrearbeid, er det godt å vite at forsikringsselskapets erfarne advokater står til rådighet og bistår den/de saksøkte gjennom hele saken. Tapes rettsaken, dekker forsikringen både utgifter og krav i henhold til dommen.

Individuell styreansvarsforsikring

Ønsker ikke bedriften hvor du sitter i styret å kjøpe styreansvarsforsikring, tilbyr forsikringsselskapet en individuell forsikring som dekker dine styreverv – uavhengig av bedriftens forsikringer.​​

Ta kontakt for tilbud