Er du tiltenkt, eller har du ønske om, fremtidige styreverv? Har du behov for opplæring i styrearbeid? Trenger hele styret, eller deler av styret, en kompetanseheving?

  • Mangler du grunnleggende kunnskaper om verdiskapende styrearbeid?
  • Ønsker du å bli styremedlem?
  • Har du lang erfaring med styrearbeid, men ønsker å få en oppdatering om aktuelle tema?
  • Ønsker din bedrift et bedriftsinternt, skreddersydd styrekurs eller styreseminar i hht. styrets aktuelle behov?

Kurs for ditt styre

Du kan delta på våre styrekurs sammen med andre styremedlemmer. Eller du kan sammen med hele, eller deler av ditt styre, få tilbud om et tilpasset bedriftsinternt styrekurs eller styreseminar. Eller du kan få et individualisert opplegg ved en-til-en opplæring hvor dine behov er basis for innhold/temavalg.

iStyrelsen tilbyr følgende alternativer for styreopplæring:

Grunnleggende styrekurs

Det grunnleggende styrekurset skal kvalifisere kursdeltakerne til å bli verdiskapende styremedlemmer i verdiskapende styrer. Det innebærer at deltakerne skal få kunnskap om hvilke ansvar, roller og oppgaver som det forventes at et verdiskapende styremedlem skal ivareta.

Overordnet skal et verdiskapende styre ivareta tre hovedoppgaver:

  • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
  • Bidra til utvikling av virksomheten, herunder sørge for strategi
  • Utøve kontroll og tilsyn med virksomheten og den daglige ledelsen, herunder styrets oppgaver vedr. internkontroll og risikostyring

I tillegg skal styret sørge for sin egenutvikling gjennom en årlig egenevaluering med etterfølgende forbedringstiltak med henblikk på effektivisering og kvalitetssikring av sitt styrearbeid.

Mer informasjon Bestill


 

Bedriftsinterne styrekurs/-seminar

Et velfungerende og verdiskapende styre blir stadig viktigere for å bidra til verdiskapende utvikling og effektiv drift av alle typer virksomheter. Ved behov for kompetanseutvikling i en bedrifts styre, eller i flere konserninterne styrer, vil det kunne være fordelaktig å arrangere et bedriftsinternt styrekurs/-seminar, som alternativ til at flere styremedlemmer benytter seg av eksterne styrekurs. Ved bedriftsinterne styrekurs/-seminar kan styrets aktuelle behov settes i fokus. Dette kan gjerne kombineres med behandling av styrets årlige egenevaluering.

Mer informasjon Bestill

 

 

 

Individuell, tilpasset styreopplæring

Stadig flere etterspør en individualisert, tilpasset styreopplæring, hvor innholdet kan styres helt etter den enkeltes behov. Her tilbys en en-til-en opplæring, hvor deltaker i dialog med en av partnerne i iStyrelsen gjennomgår de ønskede temaene.

Mer informasjon Bestill