Er du tiltenkt en fremtidig styrerolle? Har du behov for kurs i styrearbeid? Trenger hele styret en kompetanseheving? Delta på våre styrekurs sammen med andre styremedlemmer. Du øker din egen styrekompetanse og du utvider ditt nettverk. Gjennomfør et bedriftsinternt styrekurs med formål om kompetanseutvikling.

  • Mangler du grunnleggende kunnskaper om styrearbeid?
  • Ønsker du å bli styremedlem?
  • Har du lang erfaring med styrearbeid?
  • Ønsker din bedrift et skreddersydd kurs i styrearbeid etter din virksomhets behov?
  • Du er en erfaren styremedlem som ønsker komplekse problemstillinger diskutert med personer med tilsvarende utfordringer

Kurs for ditt styre

iStyrelsen tilbyr følgende kurs:

Grunnleggende styrekurs

Det grunnleggende styrekurset skal kvalifisere kursdeltakerne til å bli verdiskapende styremedlemmer i verdiskapende styrer. Det innebærer at deltakerne skal få kunnskap om hvilke ansvar, roller og oppgaver som det forventes at et verdiskapende styremedlem skal ivareta.

Overordnet skal et verdiskapende styre ivareta tre hovedoppgaver:

  • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
  • Bidra til utvikling av virksomheten, herunder sørge for strategi
  • Utøve kontroll og tilsyn med virksomheten og den daglige ledelsen

Mer informasjon Bestill


 

Bedriftsinterne styrekurs

Et velfungerende og verdiskapende styre blir stadig viktigere for å bidra til verdiskapende utvikling og effektiv drift av alle typer virksomheter. Ved behov for kompetanseutvikling i en bedrifts styre, eller i flere konserninterne styrer, vil det kunne være fordelaktig å arrangere et bedriftsinternt styrekurs/-seminar, som alternativ til at flere styremedlemmer benytter seg av eksterne styrekurs.

Mer informasjon Bestill