Er du tiltenkt, eller har du ønske om, fremtidige styreverv?
Kanskje du er i ferd med å bli valgt inn i et styre, eller at du vil forberede deg til en fremtid i styreverden? Kanskje har du allerede god og bred styreerfaring, men ønsker å forsikre deg om at du har den helhetlige og gode oversikt som trengs?

  • Føler du at du har behov for opplæring i styrearbeid?
  • Føler du deg usikker på om du mangler grunnleggende kunnskaper om verdiskapende styrearbeid?
  • Ønsker du å bli styreleder eller styremedlem i et verdiskapende styre?
  • Har du lang erfaring med styrearbeid, og ønsker å få en oppdatering om aktuelle tema?

 

Kurs for ditt styre

Nedenfor følger tilbud om grunnleggende styrekurs, som er åpne styrekurs hvor du deltar sammen med styreinteresserte fra andre virksomheter. Hvis du alternativt sammen med hele, eller deler av ditt eget styre, ønsker å få tilbud om et skreddersydd bedriftsinternt styrekurs eller styreseminar, eller et individualisert opplegg ved en-til-en opplæring hvor dine behov er basis for innhold/temavalg, så kan du se nærmere på dette under Rådgivning – Tilpasset styrekurs.

Grunnleggende styrekurs

De grunnleggende styrekurs skal kvalifisere kursdeltakerne til å bli verdiskapende styremedlemmer i verdiskapende styrer. Det innebærer at deltakerne skal få rolleforståelse, kunnskap om oppgaver som det forventes at et verdiskapende styremedlem skal ivareta, myndighet og ansvar.

Overordnet skal et verdiskapende styre ivareta tre hovedoppgaver:

  • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
  • Bidra til utvikling av virksomheten, herunder sørge for strategi
  • Utøve kontroll og tilsyn med virksomheten og den daglige ledelsen, herunder styrets oppgaver vedr. internkontroll og risikostyring.

I tillegg bør styret sørge for sin egenutvikling gjennom en årlig egenevaluering med etterfølgende forbedringstiltak med henblikk på effektivisering og kvalitetssikring av sitt styrearbeid.

iStyrelsens grunnleggende styrekurs tilbys i form av:

  • iStyrelsens StyreModul 1 (tidligere IBUs StyreModul 1) – som består av 4 heldags styreseminarer og gjennomføres over 4 dager
  • iStyrelsens 1-dags Intensivkurs i Styrearbeid – som er en sammenfatning av de 4 ovennevnte StyreModul 1 styreseminarer over 1 dag.

Deltakere mottar diplomet «Kvalifisert Styrekandidat»

 

Mer informasjon Bestill