Laster Arrangementer

Tid: 27. oktober 2020 | 10:00 - 15:00 | Pris: 5750
Sted: Holmen Fjordhotell

Dette heldags styreseminaret er en sammenfatning av de to første styreseminarene (av 4) som utgjør iStyrelsens StyreModul 1, som gir diplomet «Kvalifisert Styrekandidat», og som tilhører iStyrelsens tilbud innen grunnutdanningen i styrearbeid.

PROGRAM:

Kl 10.00 – 10.15: Velkommen. Presentasjon. Innledning

Kl 10.15 – 12.00: Arbeidsbetingelser og verktøy i styrearbeidet

Nærmere om arbeidsbetingelser for styret:
Lover, retningslinjer, corporate governnance, etikk, menneskene i styret, vedtektenes formålsparagraf,
strategi, krav og forventninger fra eiere og andre interessenter
Verktøy i styrearbeidet:
Årsplan, innkalling, agenda, protokoll, styreevaluering, sjekkliste for godt styrearbeid

Kl 12.00 – 13.00: Lunch

Kl 13.00 – 15.00: Styrerollen og menneskene i styrearbeidet:
Styrets mandat, rolle og oppgaver, herunder dynamisk rollemodell
Menneskene i styret; Kompetansen i styret; Personlige egenskaper
Styresammensetting
Styremedlemmenes avhengighet/uavhengighet (internt mot daglig ledelse og eksternt)
Gjennomføring av styrearbeidet og betydningen av menneskene i styret
Styrelederfunksjonen

Kl 15.00: Avslutning
Gjennomføring:
Gjennomføres av partnerne Pål Søland og Arild I. Søland
Pål Søland er partner i iStyrelsen AS, utdannet siviløkonom NHH, Master CEMS, og har praksis fra styreutvikling i Danmark og Norge.
Arild I. Søland er partner og ansvarlig for grunnopplæringen i iStyrelsen AS, utdannet siviløkonom, MBA fra UW-Madison WI, og har lang erfaring fra konsulentarbeid overfor eiere, styrer og ledere.

Meld deg på

Påmeldingsskjema intensivseminar