iStyrelsens StyreModul 1 (tidligere IBUs StyreModul 1) inneholder 4 heldags styreseminarer som gjennomføres 4 fortløpende dager kl 10.00 – 15.00. De fire styreseminarene tilbys alltid i samme rekkefølge, slik at deltakere skal kunne gjennomføre hele programmet fordelt over flere ganger, og til og med forskjellige steder i Norge.

De fire styreseminarene er:

Dag 1: Fundamenter i profesjonelt styrearbeid:

Hovedtemaer er styrerollen, styremodell og verktøy i styrearbeidet.

Styrets mandat, rolle og oppgaver, med utgangspunkt i arbeidsbetingelser, og med fokus på resultatene av styrets arbeid.

Dag 2: Profesjonelt styrearbeid i praksis:

Innhold i arbeidsbetingelsene, som lovkrav, styreansvar, myndighet og praktisk utøvelse, retningslinjer for god eierstyring og selskapsledelse.

Nærmere om roller i styrearbeidet, menneskene og personlige egenskaper.

Styresammensettingen.

Dag 3: Strategi

Strategibegrepet; Strategiprosesser; Styrets involvering i strategiarbeidet.

Dag 4: Økonomi for styremedlemmer

Styrets oppfølging når det gjelder økonomi, regnskap og finansielle emner, sett fra styrets ståsted.

 

iStyrelsens 1-dags Intensivkurs i Styrearbeid:

Som et alternativ kan du velge å ta en intensiv sammenfatning av de fire Modul 1 styreseminarene ved å ta iStyrelsens 1-dags Intensivkurs i Styrearbeid. Dette alternativet kan være aktuelt hvis du har en del styreerfaring, men vil ønske å få en oppfriskning av de viktigste delene av grunnleggende styrearbeid.

 Bestill