Laster Arrangementer

Tid: 16. april 2021 | 10:00 - 13:00 | Pris: 5750
Sted: Digitalt Microsoft Teams

Dette kurset har som formål å kvalifisere deltakerne til å håndtere styrets økonomioppgaver på en betryggende, effektivt og verdiskapende måte. Kurset er digitalt.

Målgruppe

Seminaret egner seg både for de som ikke har økonomisk bakgrunn, så vel for de med betydelig økonomisk kompetanse som ønsker å forstå hvordan deres kompetanse skal komme til uttrykk i styrerollen.

Struktur

Seminaret er delt opp i to. Den første delen belyser betydningen økonomiske begreper har for å forstå styrerollen. Den neste delen ser på hvilke metoder en kan bruke for å raskt forstå bedriftens økonomiske situasjon.

Les mer om kurset her

 

Meld deg på

Påmeldingsskjema økonomi for styremedlemmer