Laster Arrangementer

Tid: 29. juni | 10:00 - 2. juli | 15:00 | Pris: 25000
Sted: Aker Brygge

 

Praktisk Tilnærming

Vårt sertifiseringsprogram i styrearbeid gir deltakerne en helhetlig plattform for forståelse av styrer og styrers arbeid. Det gir deltakeren en solid forståelse for å mestre styrerollen i praksis, i ulike situasjoner, med ulike forutsetninger og krav.

Gjennomgangen kombinerer et høyt faglig nivå med erfaringer fra operativt styrearbeid som gir deltakerne en mulighet til å relatere til sine unike situasjoner.

Struktur

Sertifiseringsprogrammet består av fire heldags styreseminarer som gjennomføres over fire fortløpende dager kl 10.00 – 15.00.

Styreseminarene gjennomføres alltid i samme rekkefølge, noe som gjør det enklere for deltakerne å gjennomføre hele programmet over lengre tid. De fleste deltakerne gjennomfører hele over fire sammenhengende dager, og opplever dermed en prosessuell gjennomgang. De fire styreseminarene er som følger:

Styreseminar nr 1: Arbeidsbetingelser og verktøy i styrearbeidet

 • Innledning til iStyrelsens StyreModul 1 og styreseminar nr 1
 • Innledning om styrer og styrers arbeid
 • Nærmere om arbeidsbetingelser for styret
  • Lover
  • Retningslinjer, corporate governnance
  • Etikk
  • Menneskene i styret (Nærmere gjennomgang styreseminar 2)
  • Vedtektenes formålsparagraf
  • Strategi (Nærmere gjennomgang styreseminar 3)
  • Krav og forventninger fra eiere og andre interessenter
 • Verktøy i styrearbeidet

Styreseminar nr 2: Styrerollen og menneskene i styrearbeidet

 • Styrets mandat, rolle og oppgaver
  • Nærmere om styrets rolle og oppgaver
  • Herunder dynamisk rollemodell
 • Menneskene i styret
  • Kompetansen i styret
  • Personlige egenskaper
  • Styresammensetting
  • Styremedlemmenes avhengighet/uavhengighet (internt mot daglig ledelse og eksternt)
  • Gjennomføring av styrearbeidet og betydningen av menneskene i styret
  • Styrelederfunksjonen

Styreseminar nr 3: Strategi

 • Strategiforståelsen
 • Strategiprosessen
 • Styrets involvering i strategiarbeidet
 • Strategiplanen
 • Strategibeslutning, implementering og oppfølging/kontroll

Styreseminar nr 4: Økonomi, regnskap og finansielle emner

 • Bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger,
  • Herunder om resultat, dekningsbidrag, kontantstrøm, balanse, kapitalstruktur, egenkapital, arbeidskapital/likviditet
 • Effektiv metode for å sette seg raskt inn i virksomhetens økonomiske stilling, med særlig fokus på egenkapital og likviditet
 • Investeringsmodeller, nåverdi, internrente, diskonteringsfaktor, avkastningskrav
 • Kapitalverdimodellen
 • Bedriftsverdi
 • Eksempler gjennomgås fortløpende
  Deltakerpris:

 

Meld deg på her

Påmeldingsskjema styremodul 1