-Jeg opplever en forandring, og ser at bidraget mitt i styrer har økt

Det sier Margrethe Snekkerbakken, Board Performance Alumn og Nestleder i Styret Helse-Sør-Øst. Snekkerbakken omtaler styreprogrammet som en mulighet til å utforske eget styrebidrag.


Utforske eget styrebidrag

-Til forskjell fra andre styreprogrammer er Board Performance basert på å ta utgangspunkt i ens egen styresituasjon og utforske den i kontekst med aktuell forskning, psykologer og erfarne praktikere.

-For meg har dette møtet vært en spennende utviklingsprosess - personlig og profesjonelt, og jeg observerer at jeg nå møter mine styreverv på en ny måte, der jeg er veldig klar over mitt eget bidrag.

-Det er styret som kollegium som samlet skal bidra til å lede selskapets suksess. Dette programmet har fått meg til å se meg selv opp mot og som en del av kollegiet - hva kan jeg bidra med for at teamet skal lykkes i sin oppgave, uttaler Snekkerbakken.


-For meg har dette møtet vært en spennende utviklingsprosess - personlig og profesjonelt, og jeg opplever en endring, og ser at bidraget i styrer har økt.

FAKTA

Board Performance er styreprogrammet som legger vekt på deltakerens egen situasjon, og knytter den opp mot den siste internasjonal forskningen. Samtidig får en sparre og bli utfordret av anerkjente praktikere og eksperter i organisasjonspsykologi.

Opptak til Board Performance avgjøres etter samtaler med programdirektør. Det legges vekt på personlig egnethet, erfaringer fra å jobbe i og overfor styrer, samt et ønske om å skape en forskjell i og overfor styrer.

BP-logo2

Et program med effekt

Programmet består av tre samlinger der deltakerne blir eksponert for den siste internasjonale forskningen om styrets verdiskaping. Med denne kunnskapen skal deltakerne analysere verdipotensialet til styret de er tilknyttet.

-Mange har en oppfatning om at det er en oppskrift for styrearbeid og at det fungerer i ethvert styre til enhver tid. Det er feil. Det handler om å forstå hvilken verdi styrets arbeid har for selskapet og eierne, og hvilke forandringer som påvirker styrets behov for verdiskaping. På den måten identifiserer deltakerne hvor deres styre kan utrette en forskjell, og hvor deltakerne med deres erfaring og kompetanse kan utrette en forskjell, sier programdirektør Pål Søland.


 

Pål Søland

- Mange har en oppfatning om at det er en oppskrift for styrearbeid og at det fungerer i ethvert styre til enhver tid. Det er feil. Det handler om å forstå hvilken verdi styrets arbeid har for selskapet og eierne, og hvilke forandringer som påvirker styrets behov for verdiskaping.

-  Pål Søland, Programdirektør Board Performance

Personlig gjennomslagskraft

For at deltakerne skal få sine evner frem i og overfor sine styrer, legges det opp til aktiv sparring og utfordring fra anerkjente praktikere og eksperter i organisasjonspsykologi.

En av praktikerne deltakerne får møte er Ingvild Myhre. Hun har tidligere ledet Telenor Mobil AS, og har vært og er styremedlem i en rekke selskaper. Deriblant Norsk Hydro ASA, Statkraft ASA, og ICE Group ASA. Myhre omtaler programmet som en mulighet til å utforske eget styrebidrag, i en fortrolig gruppe.

-Ofte ser jeg styremedlemmer med en helt enestående spisskompetanse, men som ikke får evnene frem til hva det kunne vært. De vil gjerne men har ikke helt funnet nøkkelen til hvordan.


-Ofte ser jeg styremedlemmer med en helt enestående spisskompetanse, men som ikke får evnene frem til hva det kunne vært. De vil gjerne men har ikke helt funnet nøkkelen til hvordan.

ingvild v3

Aktivt eierskap til egen utvikling

-Når du går inn i et styre bør du ha et klart bilde på hvordan du skal bidra. Det er ikke det samme som at dine evner skal frem slik du kjenner. Veldig mange faller for fristelsen å speile administrasjonens kunnskap, isteden for å knytte sine evner opp mot styrets form for involvering og verdiskaping.

Myhre anbefaler derfor å ta et aktivt eierskap til egen utvikling, da det er få styremøter - noe som gjør at en ikke får den samme mengdetreningen som i en ledergruppe.