Økonomi for Styremedlemmer

Dette seminaret har som formål å kvalifisere deltakerne til å håndtere styrets økonomioppgaver på en betryggende, effektivt og verdiskapende måte. Seminaret kan tas som et enkelt kurs eller inngå i sertifseringsprogrammet for styremedlemmer

Målgruppe

Seminaret egner seg både for de som ikke har økonomisk bakgrunn, så vel for de med betydelig økonomisk kompetanse som ønsker å forstå hvordan deres kompetanse skal komme til uttrykk i styrerollen.

Struktur

Seminaret er delt opp i to. Den første delen belyser betydningen økonomiske begreper har for å forstå styrerollen. Den neste delen ser på hvilke metoder en kan bruke for å raskt forstå bedriftens økonomiske situasjon.

Økonomiske Begreper og Betydningen for Styrerollen

Formålet med denne sekvensen er at deltakerne skal kunne forstå styrerollen i lys av bedriftsøkonomiske begreper. Det legges vekt på hva loven krever av styrets økonomioppgave og hvordan oppgaven kan komme til uttrykk på en verdiskapende måte. Temaer som blir tatt opp er:

 • Resultat
 • Dekningsbidrag
 • Kontantstrøm
 • Balanse
 • Kapitalstruktur
 • Egenkapital
 • Arbeidskapital og likviditet
Effektive Metoder for å Forstå Bedriftens Økonomiske Situasjon

Formålet med denne sekvensen er at deltakerne skal få effektive metoder for å sette seg raskt inn i virksomhetens økonomiske stilling. Det rettes et særlig fokus på følgende:

 • Egenkapital
 • Likviditet
 • Beregning av nøkkeltall
 • Investeringsmodeller
  • Nåverdi
  • Internrente
  • Diskonteringsfaktor
  • Avkastningskrav
 • Kapitalverdimodellen
 • Bedriftsverdi

Eksempler gjennomgås fortløpende

Faglig tyngde

Foredragsholder Arild Søland er medforfatter i fagboken Hånbok i Økonomi for Styremedlemmer sammen med Elbjørg Gui Standal, studierektor på BI. Boken er utgitt på Universitetsforlaget og kan kjøpes her. Seminaret bygger på bokens innhold.

Sagt om boken:
"Dette er en lettlest og utvilsomt nyttig «survival guide» for nybegynnere og kjempefin «sjekkliste» for de mer rutinerte. Selv hadde jeg stor glede av å lese de praktiske casene."
Eli Sætersmoen, tidligere styremedlem i Statoil ASA

bøker kombinert web

Kommende kurs i økonomi for styremedlemmer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.

 

 

Foredragsholder:

Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæring

Arild Søland

Programdirektør og partner

arild.soland@istyrelsen.com

+47 915 98 854

Partnerne i iStyrelsen

Små grupper og praktisk tilnærming

Seminaret legger opp til en praktisk gjennomgang med eksempler og verktøy. På den måten kan deltakerne relatere kunnskapen til sin egen situasjon.

Det at seminaret gjennomføres i små grupper gjør det mulig for deltakerne å stille spørsmål i løpet av gjennomgangen.

Kundereferanse: