Etablering og formål

iStyrelsen AS ble etablert i januar 2013, med det formål å være en totalleverandør av styrerelaterte rådgivingstjenester.

iStyrelsen AS er et frittstående selskap som eies av partnerne.

Om iStyrelsen

Verdigrunnlag

iStyrelsen AS skal i alle sammenhenger opptre med høy integritet, og skal virke for verdiskaping hos våre kunder. Med dette som siktemål skal vår virksomhet være forankret i følgende verdier:

Verdiskaping hos kunden er vår motivasjon

Vi skal virke for at kunden skal ha en god eierstyring og selskapsledelse, herunder ha et styre som er kompetansemessig godt kvalifisert og har den mest effektive arbeidsform.

Høy integritet

Våre oppfatninger, som danner grunnlaget for våre tjenester, dannes gjennom erfaringer og kompetente vurderinger, og er uavhengig av eksterne interessenter.

Enkel tilgjengelighet

Vi skal tilby våre tjenester og verktøy på en måte som kunden finner lett tilgjengelig og enkle å benytte.

Vi tar samfunnsansvar

Vår virksomhet skal reflektere forventninger til samfunnsansvar, som nedfelt i standarden NS-ISO 26000, herunder ivaretakelse av krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljøet og hederlig virksomhet.

Høy forretningsetikk i all vår gjerning

Vår virksomhet skal reflektere krav og forventninger til god forretningsetikk, herunder tiltak for å forebygge korrupsjon.

Eksempel på referanser

Etablerte eksklusive styrenettverksgrupper

  • Styrenettverksgruppen-Oslo
  • Styrenettverksgruppen-Oslo2
  • Styrenettverksgruppen-Trondheim

iStyrelsens AS’ eiere/partnere og samarbeidspartnere

Partnerne i iStyrelsen AS med samarbeidspartnere har lang og bred erfaring fra styre- og operative ledelsesposisjoner, samt rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse i norsk næringsliv og offentlig forvaltning.