Om iStyrelsen

iStyrelsen AS ble etablert i januar 2013, med det formål å være en totalleverandør av styrerelaterte rådgivingstjenester. iStyrelsen er et frittstående selskap som eies av partnerne.

Partnerne i iStyrelsen

Noen av våre kunder

Våre verdier

iStyrelsen AS skal i alle sammenhenger opptre med høy integritet, og skal virke for verdiskaping hos våre kunder. Med dette som siktemål skal vår virksomhet være forankret i følgende verdier:

 • Verdiskaping hos kunden er vår motivasjon
  Vi skal virke for at kunden skal ha en god eierstyring og selskapsledelse, herunder ha et styre som er kompetansemessig godt kvalifisert og har den mest effektive arbeidsform.
 • Høy integritet
  Våre oppfatninger, som danner grunnlaget for våre tjenester, dannes gjennom erfaringer og kompetente vurderinger, og er uavhengig av eksterne interessenter.
 • Høy forretningsetikk i all vår gjerning
  Vår virksomhet skal reflektere krav og forventninger til god forretningsetikk, herunder tiltak for å forebygge korrupsjon.
 • Enkel tilgjengelighet
  Vi skal tilby våre tjenester og verktøy på en måte som kunden finner lett tilgjengelig og enkle å benytte.
 • Vi tar samfunnsansvar
  Vår virksomhet skal reflektere forventninger til samfunnsansvar, som nedfelt i standarden NS-ISO 26000, herunder ivaretakelse av krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljøet og hederlig virksomhet.

Partnere

Ingvild Myhre | Daglig leder og partner

+47 900 38 442 | ingvild.myhre@istyrelsen.com

"Vi hjelper deg med å gjøre ditt styre verdiskapende."

Ingvild Myhre er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Hun har erfaring fra ledende stillinger innen privat og offentlig sektor. De siste 4 årene har hun ledet Network Norway som hun var med på å etablere som Norges 3. mobiloperatør. Hun har tidligere hatt ledende stillinger innen både energi- og IKT-sektoren, bla adm dir i Alcatel Telecom og Telenor Mobil. Hun har også 17 års erfaring fra styrearbeid innen privat og offentlig sektor, store og små bedrifter, nasjonale og internasjonale.

Kompetanseområder: Strategi, forretningsutvikling (vekst og nyskaping), organisasjons- og ledelsesutvikling.

Bjarne Aamodt | Styreleder og partner

+47 900 21 298 | bjarne.aamodt@istyrelsen.com

"Gode styrer tenker på egenutvikling og har stor nytte av styreevaluering."

Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing fra NTNU i Trondheim. Han har erfaring fra ledende stillinger innen virksomheter relatert til IKT, energi, kvalitet/sikkerhet og forskning, bl.a. som viseadministrerende direktør i Det Norske Veritas, konsernsjef i Alcatel STK ASA, leder av Telenor ASAs forretningsområde Other Business og de siste årene som partner i rådgivingsselskapet iStyrelsen AS. Han har lang erfaring som styremedlem og styreleder i store og mindre selskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, norske så vel som utenlandske.

Kompetanseområder: Styrearbeid, eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), rådgivning og evaluering av styrearbeid/styresammensetning, og forretningsutvikling, herunder utvikling av strategier og organisasjonsutforming.

Kontakt:

Mobil: +47 90021298

E-post: bjarne.aamodt@istyrelsen.com

Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæring

Arild Søland | Programdirektør og partner

+47 915 98 854 | arild.soland@istyrelsen.com

"Et engasjert styre med evne til å prioritere, kan være en suksessfaktor for virksomheten."

Arild Søland er Siviløkonom fra University of Wisconsin. Han har flere doktorgradskurs blant annet i Corporate Goverance fra Universitetet Bocconi. De siste tyve årene har Arild arbeidet med styrer der han har grunnlagt Styrelederskolen, skrevet fagbøker med ledende forskere og vært rådgiver overfor eiere, styrer og daglige ledere.

Kompetanseområder: Corporate Governance, styreutvikling og strategi

Pål Søland | Programdirektør og partner

+47 483 88 347 | palsoland@boardperformance.no

Pål Søland er Siviløkonom fra NHH og MIM fra CEMS. Han har ledet Board Performance Programmet, deltatt i forskernettverk som tar for seg styrets verdiskapende evne, og vært rådgiver for eiere, styrer og daglige ledere.

Kompetanseområder: Styrets verdiskaping, Corporate Governance og Strategi.

Samarbeidspartnere

Med hensikt å komplettere tilbudet til våre kunder har iStyrelsen inngått samarbeidsavtale med følgende selskaper:

Agilium Worldwide Norway (AWN):
Executive Search firma, herunder rekruttering av styremedlemmer.

Forsikringsselskapet If:
Vedr. henvisning for styreansvarsforsikring.

Badenoch + Clark:
Er et Executive Search selskap med betydelig fokus på styrerekruttering. De representerer blant annet SIMULA INNOVATION og Kjeller Innovasjon i deres søk etter styrekandidater. I tillegg anvender Badenoch + Clark iStyrelsen sitt test-verktøy for å teste kandidaters styreforståelse.

Universitetet i Oslo:
Universitetet i Oslo ved faggruppen for entreprenørskap utforsker betydningen av styrer i digitale vekstbedrifter. Sammen med iStyrelsen ser vi på felles forskningsprosjekter i det øyemed.

Personvernerklæring

iStyrelsen skal til enhver tid overholde gjeldende lover og regler vedr. registrering og håndtering av personopplysninger, og for å møte kravene i GDPR (General Data Protection Regulation).

Som hovedregel vil iStyrelsen registrere og arkivere personopplysninger kun i den grad iStyrelsen har bruk for disse i sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at personopplysninger som selskapet får delaktighet i gjennom konkrete oppdrag/prosjekter, eller ved selvregistrering av personer gjennom våre hjemmesider, vil bli håndtert i tråd med følgende retningslinjer:

 • Personopplysningene blir slettet når følgende kriterier tillater det:
  • Når oppdraget/prosjektet er ferdigstilt og det ikke er forventet at det blir ytterligere oppfølging eller tilleggsoppdrag med behov for disse opplysningene.
  • Når det ikke lenger er krevet oppbevaring med hjemmel i norsk lov mht. krav om arkivering av faktura-/regnskapsbilag (p.t. 5 år).
 • Personopplysningene som er registrert og arkivert benyttes kun til det formålet som er definert/beskrevet i fbm. registreringen av opplysningene, og vil ikke bli benyttet til noen annen bruk verken av oss selv eller andre.
 • Personopplysninger som er registrert i selskapet, er ikke tilgjengelige for andre enn selskapets autoriserte personer (ved passordbeskyttelse).
 • Personopplysninger som er registrert gjennom selvregistrering, kan når som helst slettes av den enkelte person:
  • Ved å klikke på «Stryk meg» ved nyhetsbrev o.l.

På istyrelsen.no bruker vi informasjonskapsler (cookies) for å bidra til at nettstedet skal fungere optimalt. Gjennom å bruke nettstedet godkjenner du at vi bruker informasjonskapsler.

Mer informasjon og detaljer om iStyrelsens personvernpolicy, herunder bruk av informasjonskapsler finner du her.