Etablering og formål

iStyrelsen AS ble etablert i januar 2013, med det formål å være en totalleverandør av styrerelaterte rådgivingstjenester.

iStyrelsen AS er et frittstående selskap som eies av partnerne.

Om iStyrelsen

Verdigrunnlag

iStyrelsen AS skal i alle sammenhenger opptre med høy integritet, og skal virke for verdiskaping hos våre kunder. Med dette som siktemål skal vår virksomhet være forankret i følgende verdier:

Verdiskaping hos kunden er vår motivasjon

Vi skal virke for at kunden skal ha en god eierstyring og selskapsledelse, herunder ha et styre som er kompetansemessig godt kvalifisert og har den mest effektive arbeidsform.

Høy integritet

Våre oppfatninger, som danner grunnlaget for våre tjenester, dannes gjennom erfaringer og kompetente vurderinger, og er uavhengig av eksterne interessenter.

Enkel tilgjengelighet

Vi skal tilby våre tjenester og verktøy på en måte som kunden finner lett tilgjengelig og enkle å benytte.

Vi tar samfunnsansvar

Vår virksomhet skal reflektere forventninger til samfunnsansvar, som nedfelt i standarden NS-ISO 26000, herunder ivaretakelse av krav til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljøet og hederlig virksomhet.

Høy forretningsetikk i all vår gjerning

Vår virksomhet skal reflektere krav og forventninger til god forretningsetikk, herunder tiltak for å forebygge korrupsjon.

Håndtering av personopplysninger i iStyrelsen AS (jf. GDPR)

iStyrelsen skal til enhver tid overholde gjeldende lover og regler vedr. registrering og håndtering av personopplysninger, og for å møte kravene i GDPR (General Data Protection Regulation).

Som hovedregel vil iStyrelsen registrere og arkivere personopplysninger kun i den grad iStyrelsen har bruk for disse i sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at personopplysninger som selskapet får delaktighet i gjennom konkrete oppdrag/prosjekter, eller ved selvregistrering av personer gjennom våre hjemmesider, vil bli håndtert i tråd med følgende retningslinjer:

 • Personopplysningene blir slettet når følgende kriterier tillater det:
  • Når oppdraget/prosjektet er ferdigstilt og det ikke er forventet at det blir ytterligere oppfølging eller tilleggsoppdrag med behov for disse opplysningene.
  • Når det ikke lenger er krevet oppbevaring med hjemmel i norsk lov mht. krav om arkivering av faktura-/regnskapsbilag (p.t. 5 år).
 • Personopplysningene som er registrert og arkivert benyttes kun til det formålet som er definert/beskrevet i fbm. registreringen av opplysningene, og vil ikke bli benyttet til noen annen bruk verken av oss selv eller andre.
 • Personopplysninger som er registrert i selskapet, er ikke tilgjengelige for andre enn selskapets autoriserte personer (ved passordbeskyttelse).
 • Personopplysninger som er registrert gjennom selvregistrering, kan når som helst slettes av den enkelte person:
  • Ved å klikke på «Stryk meg» ved nyhetsbrev o.l.
  • Ved henvendelse til selskapet gjennom oppgitte kontaktdata.

På istyrelsen.no bruker vi informasjonskapsler (cookies) for å bidra til at nettstedet skal fungere optimalt. Gjennom å bruke nettstedet godkjenner du at vi bruker informasjonskapsler.

Mer informasjon og detaljer om iStyrelsens personvernpolicy, herunder bruk av informasjonskapsler finner du her.

 

Eksempel på referanser

Etablerte iStyrelsen styrenettverksgrupper

 • Styrenettverksgruppen-Oslo
 • Styrenettverksgruppen-Oslo2
 • Styrenettverksgruppen-Trondheim

Samarbeidspartnere

Med hensikt å komplettere tilbudet til våre kunder har iStyrelsen inngått samarbeidsavtale med følgende selskaper:

Styreplan.no: Brukervennlig nettportal for styret. Effektivt arbeidsverktøy for administrasjonen.

Sikkert styrearbeid for alle.

Agilium Worldwide Norway (AWN): Executive Search firma, herunder rekruttering av styremedlemmer.

Birn+Partners: Executive Search firma, herunder rekruttering av styremedlemmer.

Forsikringsselskapet If: Vedr. henvisning for styreansvarsforsikring.

iStyrelsens AS’ partnere

Partnerne i iStyrelsen AS har lang og bred erfaring fra styre- og operative ledelsesposisjoner, samt rådgivning innen eierstyring og selskapsledelse, herunder styreopplæring/styrekurs, innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.