Partnere i iStyrelsen AS

Ingvild Myhre, daglig leder og partner

«Vi hjelper deg med å gjøre ditt styre verdiskapende.»


Ingvild Myhre er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Hun har erfaring fra ledende stillinger innen privat og offentlig sektor. De siste 4 årene har hun ledet Network Norway som hun var med på å etablere som Norges 3. mobiloperatør. Hun har tidligere hatt ledende stillinger innen både energi- og IKT-sektoren, bla adm dir i Alcatel Telecom og Telenor Mobil. Hun har også 17 års erfaring fra styrearbeid innen privat og offentlig sektor, store og små bedrifter, nasjonale og internasjonale.

Kompetanseområder: Strategi, forretningsutvikling (vekst og nyskaping), organisasjons- og ledelsesutvikling.

 

Bjarne Aamodt, styreleder og partner

«Gode styrer tenker på egenutvikling og har stor nytte av styreevaluering.»


Bjarne Aamodt er utdannet sivilingeniør/dr.ing fra NTNU i Trondheim. Han har erfaring fra ledende stillinger innen virksomheter relatert til IKT, energi, kvalitet/sikkerhet og forskning, bl.a. som viseadministrerende direktør i Det Norske Veritas, konsernsjef i Alcatel STK ASA, leder av Telenor ASAs forretningsområde Other Business og de siste årene som partner i rådgivingsselskapet iStyrelsen AS. Han har lang erfaring som styremedlem og styreleder i store og mindre selskaper og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, norske så vel som utenlandske.

Kompetanseområder: Styrearbeid, eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), rådgivning og evaluering av styrearbeid/styresammensetning, og forretningsutvikling, herunder utvikling av strategier og organisasjonsutforming.

Samarbeidspartnere

Thorvald Reinertsen


Thorvald Reinertsen har 7 års erfaring fra Forsvaret innkl. Befalsskole og Hærens Krigsskole, samt 4 års plikttjeneste. Han har tilleggsutdannelse fra bl.a Oslo Universitet, Bedriftsøkonomisk Institutt.

Han har 20 års ledererfaring fra næringslivet, herunder bl.a. AS Union, Saga Petrokjemi AS og 11år som konserndirektør i Elkem ASA.

Han har 15 års erfaring som konsulent i AT Kearney med bl.a. ansvar for executive search og management audit- tjenester i Norden.

Som konsulent/rådgiver har han arbeidet for toppledelsen i en rekke større, mellomstore selskaper (børsnoterte, statseiet, familieeiet). Oppdragene har for det meste omfattet rekruttering til styret / toppledelse, organisasjon/ lederutvikling, mentor oppdrag.

 

Svein O. Engenes


Svein O. Engenes har 35 års konsulenterfaring; de siste 20 som global partner i Chicago baserte A.T.Kearney hvor han har vært ansvarlig for Region Norden, sittet i Europaledelsen og flere globale komiteer, vært medlem i Kearney’s kjerneteam for strategi/organisasjon med ansvar for analyser og metodeutvikling. Før Kearney var han konsernsjef for Nordenbaserte Habberstad, forsker i Westinghouse USA (energi) og FFI (forsvarsanalyser) Han er knyttet til Zurich baserte Management Alignment Partners (MAP), et konsulentnettverk som fokuserer på styret/ledelsens utfordringer rundt målsetting/execution. Han har ledet ca 150 større strategi/organisasjons relaterte konsulent prosjekter, ofte forankret mellom styret og toppledelsen.

Sin styre erfaring har han som leder/medlem i både interne og eksterne bedrifter, men enda mere som konsulent til styret i kompliserte beslutnings- og gjennomførings spørsmål.

Engenes har en MSc grad fra Purdue University, USA, innen fagområdene teknisk fysikk/matematikk.