iStyrelsen AS har som formål å være en totalleverandør av tjenester med henblikk på å bidra til god eierstyring og selskapsledelse («corporate governance»), og med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Utover de konkrete tjenestene som er beskrevet ovenfor, tilbyr iStyrelsen rådgivning innen problemstillinger og temaer hvor kundene har behov for assistanse. Eksempler på rådgivning kan være:

  • Utarbeidelse av eiermeldinger eller eierstrategier for selskaper.
  • Avklaring av behov for kompetanse i selskapsstyrer, og derav krav til kompetanseprofil og andre egenskaper for enkelt-styremedlemmer.
  • Rekruttering av styremedlemmer.
  • Mentor eller coach for styrer eller enkelt-styremedlemmer.

iStyrelsen er imidlertid svært opptatt av integritet i sine leveranser, og tilbyr derfor normalt ikke rekruttering av styremedlemmer, når dette kan komme i interessekonflikt med å tilby styreevaluering. iStyrelsen har på denne bakgrunn inngått samarbeid med executive search firma som det henvises til når det gjelder styrerekruttering.

 

Ta kontakt


Rekruttering-iStock_000047664758_XXXLarge-crop

Profesjonell rekruttering av styremedlemmer

iStyrelsen har inngått samarbeidsavtale med Agilium Worldwide Norway AS, som er en Executive Search & Selection-spesialist med solid kompetanse innen rekruttering til topplederstillinger og styreverv. AWN er en del av Agilium Worldwide Executive Search Group, en internasjonal sammenslutning med 30 medlemmer i 30 land.

Gjennom samarbeidet med AWN kan iStyrelsen anbefale kundene å få rekruttert styremedlemmer i hht. de krav og spesifikasjoner som kunden, eventuelt i samarbeid med iStyrelsen, har lagt til grunn.

Ta kontakt