Har du behov for vurdering av styrets kompetanse og eventuelt nytt styremedlem?

iStyrelsen er svært opptatt av integritet i sine leveranser, og tilbyr derfor normalt ikke rekruttering av styremedlemmer, som kan komme i interessekonflikt med å tilby styreevaluering. iStyrelsen kan imidlertid assistere i vurderingen av hvilke kompetanser et selskapsstyre bør inneha.

I samarbeid med oppdragsgiver, kartlegger og beskriver vi de utfordringer som vil være sentrale for det nye styret. Kompetansesammensetning, arbeidsform i styret, samt interne og eksterne rammebetingelser vil være sentrale i kravspesifikasjonen som kandidatene vil bli vurdert mot.

Ta kontakt


Rekruttering-iStock_000047664758_XXXLarge-crop

Profesjonell rekruttering av styremedlemmer

Virksomheter som skal rekruttere dyktige ansatte, er normalt flinke til å gjøre grundige prosesser. Når de skal gjøre en styrerekruttering, er den samme tenkningen ofte fraværende. Rekrutteringen skjer ofte gjennom håndsopprekking i styrerommet, der en av styremedlemmene kjenner en som sitter i et annet styre som han/hun tror passer. Hvorfor er det slik? Penger, mangel på tid, lite fokus på styrearbeidet?

Å rekruttere riktig person gjennom riktig kompetanse og riktig mellom- menneskelige relasjoner, kan være avgjørende for hvor godt den enkelte, og et samlet styre lykkes i styrearbeidet.

Vi i iStyrelsen ønsker å bidra til profesjonalisering av norske virksomheters måte å rekruttere styremedlemmer på.

Ta kontakt