Har du behov for vurdering av styrets kompetanse og eventuelt nytt styremedlem?

iStyrelsen kan bistå ved styrerekruttering med blant annet vurdering av styrets behov for kompetanse og derpå identifisering av kandidater til ledige styreverv. Partnerne i iStyrelsen har et betydelig kontaktnettverk.

I samarbeid med oppdragsgiver, kartlegger og beskriver vi de utfordringer som vil være sentrale for det nye styret. Kompetansesammensetning, arbeidsform i styret, samt interne og eksterne rammebetingelser vil være sentrale i kravspesifikasjonen som kandidatene vil bli vurdert mot.

Ta kontakt


Rekruttering-iStock_000047664758_XXXLarge-crop

Profesjonell rekruttering av styremedlemmer

Virksomheter som skal rekruttere dyktige ansatte, er normalt flinke til å gjøre grundige prosesser. Når de skal gjøre en styrerekruttering, er den samme tenkningen ofte fraværende. Rekrutteringen skjer ofte gjennom håndsopprekking i styrerommet, der en av styremedlemmene kjenner en som sitter i et annet styre som han/hun tror passer. Hvorfor er det slik? Penger, mangel på tid, lite fokus på styrearbeidet?

Å rekruttere riktig person gjennom riktig kompetanse og riktig mellom- menneskelige relasjoner, kan være avgjørende for hvor godt den enkelte, og et samlet styre lykkes i styrearbeidet.

Vi i iStyrelsen ønsker å bidra til profesjonalisering av norske virksomheters måte å rekruttere styremedlemmer på.

Ta kontakt