Har du behov for vurdering av styrets kompetanse og eventuelt nytt styremedlem?

Styrelsen er svært opptatt av integritet i sine leveranser, og tilbyr derfor normalt ikke rekruttering av styremedlemmer, som kan komme i interessekonflikt med å tilby styreevaluering. iStyrelsen kan imidlertid assistere i vurderingen av hvilke kompetanser et verdiskapende styre bør inneha.

I samarbeid med oppdragsgiver, kartlegger og beskriver vi de utfordringer som vil være sentrale for det nye styret. Kompetansesammensetning, arbeidsform i styret, samt interne og eksterne rammebetingelser vil være sentrale i kravspesifikasjonen som kandidatene vil bli vurdert mot.

Ta kontakt


Rekruttering-iStock_000047664758_XXXLarge-crop

Profesjonell rekruttering av styremedlemmer

iStyrelsen har inngått samarbeidsavtale med Agilium Worldwide Norway AS, som er en Executive Search & Selection-spesialist med solid kompetanse innen rekruttering til topplederstillinger og styreverv. AWN er en del av Agilium Worldwide Executive Search Group, en internasjonal sammenslutning med 30 medlemmer i 30 land.

Gjennom samarbeidet med AWN kan iStyrelsen anbefale kundene å få rekruttert styremedlemmer i hht. de krav og spesifikasjoner som kunden, eventuelt i samarbeid med iStyrelsen, har lagt til grunn.

Ta kontakt