Strategi for Styremedlemmer

Styrets arbeid med strategi er avgjørende for selskapets suksess. Dette seminaret har til hensikt å kvalifisere deltakere til å arbeide med strategi i og overfor styrer på en betryggende, effektiv og verdiskapende måte.

Målgruppe

Dette seminaret er for deg som skal arbeide med strategi i eller overfor styrer. Det belyser hvordan styret kan arbeide med strategi på en effektiv måte. Samtidig gir seminaret en mulighet til å utforske hvordan en skal få frem sine strategiske komptetanse i et styrerom.

Struktur

Seminaret er delt opp i to. Den første delen presenterer deltakerne for sentral begreper innen strategi. Den andre delen ser på betydningen av strategi for styrets arbeid og hvordan en skal forstå styrets rolle.

Kl 10:00 - 10:15 Velkommen

Foredragsholder ønsker velkommen til samlingen der deltakerne får presentere sin motivasjon og situasjon for å bli med på seminaret

Kl 10:15 - 12:00 Strategisk forståelse

Formålet med denne sekvensen er at deltakerne skal bli presentert sentrale begrep innen strategi. Temaer som blir tatt opp er:

  • Hva er strategi?
  • Bruk av visjoner og mål
  • Hvordan bør en strategiprosess struktureres?
Kl 12:00 - 13:00 Lunsj

Lunsjen er satt til en time hvor deltakerne får muligheten til å presentere seg og sine situasjoner i avslappet atmosfære

Kl 13:00 - 15:00 Styrets innvolvering i strategi

Styret bestemmer selv hvordan de ønsker å innvolvere seg i strategi. Denne sekvensen har til hensikt å kvalifisere deltakerne til å arbeide med strategi i og overfor styrer.

Kl 15:00 Avslutning

Deltakerne får muligheten til å komme med spørsmål og uttrykke hvordan de opplevde kursforløpet

Kommende kurs i Strategi for styremedlemmer

 

 

Foredragsholder:

Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæring

Arild Søland

Programdirektør og partner

arild.soland@istyrelsen.com

+47 915 98 854

Små grupper og praktisk tilnærming

Seminaret legger opp til en praktisk gjennomgang med eksempler og verktøy. På den måten kan deltakerne relatere kunnskapen til sin egen situasjon.

Det at seminaret gjennomføres i små grupper gjør det mulig for deltakerne å stille spørsmål i løpet av gjennomgangen.

Partnerne i iStyrelsen

Kundereferanse: