Et styre kan alltid bli bedre, og en årlig styreevaluering er et viktig hjelpemiddel. 

iStyrelsen tilbyr alle former for assistanse til styrer og valgkomiteer i forbindelse med styreevaluering og styrets egenutvikling.

Styreevalueringer gjennomføres primært med to hensikter:

 • Virkemiddel for styret til forbedring av sitt verdiskapende arbeid.
 • Innspill til valgkomiteen (eller eiere) vedrørende det eksisterende styrets kompetansesammensetning og funksjonsmåte, med henblikk på eventuelle behov for forbedringer i styresammensetningen.

Styreevaluering

En styreevaluering vil normalt bestå i å vurdere:

 • Styrets forståelse av premissene for virksomheten, herunder forretningsidé og formål, lovverk, etc..
 • Styrets kompetansesammensetning og egnethet for virksomheten.
 • Styrets interne relasjoner (som styrekollegium) og relasjoner til eiere og daglig ledelse.
 • Styrets arbeidsform, herunder styreleders ledelse av styrearbeidet.
 • Styrets utførte arbeid og bidrag til verdiskapingen:
  • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse.
  • Bidra til utvikling av virksomheten, herunder styrets involvering i strategiarbeidet.
  • Sørge for kontroll og tilsyn med virksomheten, herunder oppfølging av virksomhetens finansiering, internkontroll og risikostyring.
 • Styrets egenutvikling med henblikk på kontinuerlig forbedring av det verdiskapende styrearbeidet.

En styreevaluering vil normalt gjennomføres enten ved en nettbasert styreevaluering eller en samtale-/intervjubasert styreevaluering. I begge tilfeller bør den avsluttende delen av evalueringen være en plenumsbehandling i styrekollegiet.

Du kan kostnadsfritt få tilgang til et standard nettbasert spørsmålsskjema og/eller få tilbud om styreevaluering ved alternativt å klikke på: 

Det vil alltid være behov for tilpasning av det nettbaserte spørsmålsskjemaet til det aktuelle selskapet slik at selskapets særegenheter kan ivaretas.

 

Kombiner behandlingen av styreevalueringen med mini-styreseminar

Erfaring har vist at styrekollegiets behandling av styreevalueringen med fordel kan kombineres med et mini-seminar i styret om aktuelle styrerelaterte tema. Eksempler på slike tema kan være styrets rolle og oppgaver mht:

 • Digitalisering av virksomheten.
 • Innovasjon i virksomheten.
 • Strategi og forretningsutvikling.
 • Teknologi som innsatsfaktor til fornyelse, omstilling og innovasjon.
 • Risikostyring i virksomheten.
 • Ivaretakelse av HMS i virksomheten.
 • Ivaretakelse av samfunnsansvar, herunder korrupsjonsbekjempelse i virksomheten.
 • Finansiering av virksomheten.
 • Etc.

iStyrelsen har kompetanse til å innlede på flere av ovennevnte områder, og kan trekke på andre miljøer som ligger fremst i Norge på andre områder.

Tema på et mini-styreseminar kan også bestå i å gjennomgå deler av hovedelementene i et styrekurs for verdiskapende styrearbeid, jf. program for bedriftsinterne styrekurs.

For mer informasjon og spørsmål til mini-styreseminar, vennligst ta kontakt.