StyreModul 1

Vår grunnutdanning har Siden 2009 gitt eiere, styreledere, -medlemmer og daglig ledere et dypdykk i praktisk orientering av styrerollen.

En praktisk tilnærming

Vår grunnutdanning gir deltakerne en helhetlig plattform for forståelse av styrer og styrers arbeid. Det gir deltakeren en solid forståelse for å mestre styrerollen i praksis, i ulike situasjoner, med ulike forutsetninger og krav.

Gjennomgangen kombinerer et høyt faglig nivå med erfaringer fra operativt styrearbeid som gir deltakerne en mulighet til å relatere til sine unike situasjoner.

Struktur

StyreModul 1 består av fire heldags styreseminarer som gjennomføres over fire fortløpende dager kl 10.00 – 15.00.

Styreseminarene gjennomføres alltid i samme rekkefølge, noe som gjør det enklere for deltakerne å gjennomføre hele StyreModul 1 over lengre tid. De fleste deltakerne gjennomfører hele StyreModul 1 over fire sammenhengende dager, og opplever dermed en prosessuell gjennomgang.

Styrerollen og Verktøy i Styrearbeid

Dette seminaret kvalifiserer deltakerne til å utøve sitt styrearbeid på en betryggende, effektiv og verdiskapende måte. Kurset utstyrer deltakere med et rammeverk og verktøy for å håndtere styrehverdagen de står foran

 • Et rammeverk for å forstå styrerollen
 • Nærmere om arbeidsbetingelser for styret:
  • Lover
  • Retningslinjer, corporate governnance
  • Etikk
  • Menneskene i styret (Nærmere gjennomgang styreseminar 2)
  • Vedtektenes formålsparagraf
  • Strategi (Nærmere gjennomgang styreseminar 3)
  • Krav og forventninger fra eiere og andre interessenter
 • Verktøy i styrearbeid
Styrerollen og Menneskene i Styrearbeidet

Dette kurset følger opp der forrige slapp, og driller deltakerne i å mestre styret som arena i lys av menneskers adferd og styreleders funksjon.

 • Styrets mandat, rolle og oppgaver
  • Nærmere om styrets rolle og oppgaver
  • Herunder dynamisk rollemodell
 • Menneskene i styret
  • Kompetansen i styret
  • Personlige egenskaper
  • Styresammensetting
  • Styremedlemmenes avhengighet/uavhengighet (internt mot daglig ledelse og eksternt)
  • Gjennomføring av styrearbeidet og betydningen av menneskene i styret
  • Styrelederfunksjonen
Strategi for Styremedlemmer

Styrets arbeid med strategi er avgjørende for selskapets suksess. Dette seminaret har til hensikt å kvalifisere deltakere til å arbeide med strategi i og overfor styrer på en betryggende, effektiv og verdiskapende måte.

 • Strategiforståelsen
 • Strategiprosessen
 • Styrets involvering i strategiarbeidet
 • Strategiplanen
 • Strategibeslutning, implementering og oppfølging/kontroll
Økonomi for Styremedlemmer

Dette seminaret har som formål å kvalifisere deltakerne til å håndtere styrets økonomioppgaver på en betryggende, effektivt og verdiskapende måte

 • Bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger,
  • Herunder om resultat, dekningsbidrag, kontantstrøm, balanse, kapitalstruktur, egenkapital, arbeidskapital/likviditet
 • Effektiv metode for å sette seg raskt inn i virksomhetens økonomiske stilling, med særlig fokus på egenkapital og likviditet
 • Investeringsmodeller, nåverdi, internrente, diskonteringsfaktor, avkastningskrav
 • Kapitalverdimodellen
 • Bedriftsverdi
 • Eksempler gjennomgås fortløpende

Kommende kurs i StyreModul1/Sertifiserings-programmet

 

Foredragsholder

Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæring

Arild Søland

Programdirektør og partner

arild.soland@istyrelsen.com

+47 915 98 854

Faglig tyngde

Programmet bygger på fagbøker som er skrevet av foredragsholder Arild Søland. Den høye faglige standarden ligger som et fundament i den praktiske gjennomføringen av StyreModul 1.

Styreboken og Håndbok i økonomi for styremedlemmer, er blant de bøkene som står spesielt sentralt i gjennomføringen i StyreModul 1.

bøker kombinert web

Sertifisert Styremedlem

Deltakere som gjennomfører de fire seminarene og består sertifseringstesten blir registrert som Sertifisert Styremedlem hos iSyrelsen og mottar tilhørende kompetansebevis.

Deltakere som gjennomfører sertifiseringsprogrammet er samtidig kvalifisert for å delta i iStyrelsens videregående styreopplæringsprogram Board Performance.

Kundereferanse: