StyreModul 1

StyreModul 1 er iStyrelsen sin grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid og har siden 2009 gitt eiere, styremedlemmer og daglig ledere et dypdykk i praktisk orientering av styrerollen.

En praktisk tilnærming

StyreModul 1 gir deltakerne en helhetlig grunnlagsplattform for forståelse av styrer og styrers arbeid. Det gir deltakeren en solid forståelse for å mestre styrerollen i praksis, i ulike situasjoner, med ulike forutsetninger og krav.

Gjennomgangen kombinerer et høyt faglig nivå med erfaringer fra operativt styrearbeid som gir deltakerne en mulighet til å relatere til sine unike situasjoner.

Struktur

StyreModul 1 består av fire heldags styreseminarer som gjennomføres over fire fortløpende dager kl 10.00 – 15.00.

Styreseminarene gjennomføres alltid i samme rekkefølge, noe som gjør det enklere for deltakerne å gjennomføre hele StyreModul 1 over lengre tid. De fleste deltakerne gjennomfører hele StyreModul 1 over fire sammenhengende dager, og opplever dermed en prosessuell gjennomgang.

Styrerollen og Verktøy i Styrearbeid
 • Innledning til iStyrelsens StyreModul 1 og styreseminar nr 1: StyreModellen
 • Nærmere om arbeidsbetingelser for styret:
  • Lover
  • Retningslinjer, corporate governnance
  • Etikk
  • Menneskene i styret (Nærmere gjennomgang styreseminar 2)
  • Vedtektenes formålsparagraf
  • Strategi (Nærmere gjennomgang styreseminar 3)
  • Krav og forventninger fra eiere og andre interessenter
 • Verktøy i styrearbeid
Styrearbeid og Styresammensetting
 • Styrets mandat, rolle og oppgaver
  • Nærmere om styrets rolle og oppgaver
  • Herunder dynamisk rollemodell
 • Menneskene i styret
  • Kompetansen i styret
  • Personlige egenskaper
  • Styresammensetting
  • Styremedlemmenes avhengighet/uavhengighet (internt mot daglig ledelse og eksternt)
  • Gjennomføring av styrearbeidet og betydningen av menneskene i styret
  • Styrelederfunksjonen
Strategi for Styremedlemmer
 • Strategiforståelsen
 • Strategiprosessen
 • Styrets involvering i strategiarbeidet
 • Strategiplanen
 • Strategibeslutning, implementering og oppfølging/kontroll
Økonomi for Styremedlemmer
 • Bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger,
  • Herunder om resultat, dekningsbidrag, kontantstrøm, balanse, kapitalstruktur, egenkapital, arbeidskapital/likviditet
 • Effektiv metode for å sette seg raskt inn i virksomhetens økonomiske stilling, med særlig fokus på egenkapital og likviditet
 • Investeringsmodeller, nåverdi, internrente, diskonteringsfaktor, avkastningskrav
 • Kapitalverdimodellen
 • Bedriftsverdi
 • Eksempler gjennomgås fortløpende

Kommende kurs i StyreModul 1

 

Foredragsholder

Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæring

Arild Søland

Programdirektør og partner

arild.soland@istyrelsen.com

+47 915 98 854

Faglig tyngde

StyreModul 1 bygger på fagbøker skrevet av foredragsholder Arild Søland. Den høye faglige standarden ligger som et fundament i den praktiske gjennomføringen av StyreModul 1.

Styreboken, A.I.Søland, Fagbokforlaget, 2. opplag, 2016 og Håndbok i økonomi for styremedlemmer, E.G.Standal & A.I.Søland, Universitetsforlaget, 2. utgave 2016 er blant de bøkene som står spesielt sentralt i gjennomføringen i StyreModul 1.

bøker kombinert web
StyreModul1

Kvalifisert styrekandidat

Deltakere som gjennomfører StyreModul 1 blir registrert hos iSyrelsen som Kvalifisert Styrekandidat og mottar tilhørende kompetansebevis.

Deltakere som gjennomfører iStyrelsens StyreModul 1 er samtidig kvalifisert for å delta i iStyrelsens videregående styreopplæringsprogram Board Performance Program.

Kundereferanse: