Min opplevelse

-Styrenettverksgruppen gir meg anledning til å reflektere mine ideer og tentative løsninger på reelle problemstillinger i et fortrolig forum blant deltakerne i styrenettverksgruppen

Halvard Fjeldvær, konsernsjef i Svorka, innehar styreverv i flere selskaper

Halvard Fjeldvær

Det sier Halvard Fjeldvær, deltaker i en av iStyrelsens fortrolige styrenettverksgrupper. Han omtaler styrenettverksgruppen som en strukturert arena for å utveksle erfaringer, utfordringer og løsninger på praktiske problemstillinger.


Eget og andres leder- og styreverv som læringsarena over tid

Til forskjell fra andre opplæringsprogrammer kjennetegnes styrenettverksgrupper ved at du lærer fra praktiske problemstillinger over tid.

-For meg er møtet med andre i denne konteksten svært givende. Her får jeg utveksle erfaringer, utfordringer og løsninger med de som faktisk har opplevd noe liknende som jeg står overfor. Det gir meg øket innsikt og kunnskap om praktiske muligheter, og jeg ser at jeg trekker på dette i mine egne situasjoner, uttaler Fjeldvær.


 

-For meg er møtet med andre i denne konteksten svært givende. Her får jeg utveksle erfaringer, utfordringer og løsninger med de som faktisk har opplevd noe liknende som jeg står overfor. Det gir meg øket innsikt og kunnskap om praktiske løsninger, og jeg ser at jeg trekker på dette i mine egne situasjoner

Halvard Fjeldvær, konsernsjef i Svorka, innehar styreverv i flere selskaper

FAKTA

iStyrelsens styrenettverksgrupper
Tilbyr en fortrolige arena for læring fra innledninger, diskusjoner og erfaringer fra deltakerne, gjeste-innledere og fasilitator.

Møtestruktur:

  •  Fire ordinære møter i året i hver gruppe
  • Et årlig fellesmøte for deltakerne i alle gruppene med hensikt å lære på tvers av gruppene, samt nettverksbygging.

Mer informasjon og link for uforpliktende melding om interesse for deltakelse finner du her.

Et program med effekt

- Hvordan et styre aktivt kan bidra til verdiskapingen finner du lite om i lover og regler. Imidlertid vil det å adressere praktiske problemstillinger i en fortrolig setting sammen med et mangfold av kunnskap og erfaring, styrke ditt bidrag i og overfor styrer, uttaler Bjarne Aamodt, fasilitator for styrenettverksgruppene.

Hva styrenettverksgruppene tilbyr:

  • Styrke egen styre- og lederkompetanse

Gjennom en nær deling av erfaringer formes og utfordres en til å møte sin egen situasjon på en enda mer kvalifisert måte.

  • Løsningsbasert kunnskapsdeling i et fortrolig nettverk

Et bredt spekter av kunnskaper og erfaringer gir den beste innsikten i å løse egne utfordringer, og sørge for en utvikling i eget styrebidrag. Dette sikres ved at deltakerne presenterer aktuelle problemstillinger til diskusjon i et fortrolig nettverk.

  • Verden i utvikling krever ny styrerelatert kunnskap

Med en verden i rask utvikling står en overfor stadig nye styrerelaterte utfordringer som det vil være av stor interesse å få kunnskap om. Dette adresseres gjennom temaer basert på innledende presentasjoner av kompetente innledere.

  • Håndplukkede grupper

Gruppene er håndplukket for å sikre kompetanse-sammensettingen og rolleforståelse på tvers av eiere, styremedlemmer og daglige ledere - uten at det er interessekonflikter. Deltakere er styreledere, styremedlemmer, eiere av virksomheter, medlemmer i valgkomiteer, daglige ledere og andre med aktiv rolle innen eierstyring og selskapsledelse.

  • En prosessveileder med erfaring

Styrenettverksgruppene fasiliteres av Bjarne Aamodt, med omfattende erfaring som næringslivsleder og fra styrearbeid, nasjonalt og internasjonalt. Det er med på å sikre kvaliteten på temaene og verdien av rådene som blir gitt.


 

Partner og styreleder
iStyrelsen AS

- Hvordan et styre aktivt kan bidra til verdiskapingen finner du lite om i lover og regler. Isteden vil det å adressere praktiske problemstillinger i en fortrolig setting sammen med et mangfold av kunnskap og erfaring, styrke ditt bidrag i og overfor styrer

-  Bjarne Aamodt, Partner og styreleder iStyrelsen AS

https://istyrelsen.no/wp-content/uploads/2019/11/cropped-130430-sekundærlogo-svart-gjennomsiktigbakgrunn-2.png

Praktisk møtestruktur

Virksomheten i styrenettverksgruppene består i å møtes på følgende måter:

  • Normalt fire ordinære møter i året i hver gruppe, ‒ ett i hvert kvartal.
  • Et årlig fellesmøte for deltakerne i alle gruppene med hensikt læring på tvers av gruppene, samt nettverksbygging.

Mer om den praktiske tilretteleggingen finner du her.

Fortrolige styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Aktivt eierskap til egen utvikling

Det å være styremedlem betyr at du skal bidra med dine fagkunnskaper og erfaringer inn i styrekollegiet slik at dette kan utøve et best mulig verdiskapende styrearbeid for bedriften. Det betyr at du som styremedlem bør kontinuerlig styrke dine fagkunnskaper, dine samarbeidsevner og din kulturforståelse i styrerommet.

Deltakelse i en styrenettverksgruppe gir deg anledning til å styrke disse over tid.

Du er velkommen til å melde din uforpliktende interesse for deltakelse i en styrenettverksgruppe. Du kan starte når som helst i løpet av året. For å få mer informasjon og eventuelt tilbud om deltakelse kan du registrere deg for alternative grupper på følgende linker:

Gjør som 100 andre har gjort før deg over de siste 6 årene, bli deltaker i en styrenettverksgruppe!

https://istyrelsen.no/wp-content/uploads/2019/11/cropped-130430-sekundærlogo-svart-gjennomsiktigbakgrunn-2.png

Hvem er vi?

iStyrelsen er et kompetansemiljø innen eierstyring og selskapsledelse, med fokus på verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Vi gjennomfører styreevalueringer for SMB- og store selskaper som bl.a. Multiconsult ASA, Nordic Nanovector ASA, Nettpartner AS og institusjoner som Universitet i Bergen.

Samtidig gir vi råd og opplæring innen verdiskapende styrearbeid til eiere, styreledere og -medlemmer, samt daglig ledere og andre som arbeider innen eller overfor styrer. Vi kombinerer praktisk erfaring fra selv å ha stått i disse rollene og situasjonene, med den siste internasjonale styreforskningen på området.

Våre partnere har publisert artikler og fagbøker i feltet corporate governance og styrets verdiskaping, og vært styreledere og daglig ledere for noen av de store virksomhetene og flere start-up selskaper i Norge.

Det gir en trygghet i at du får noen å sparre med som forstår og kan bistå i din situasjon.

Mer informasjon om styrenettverksgruppene og link for uforpliktende melding om interesse for deltakelse finner du her.