God eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid, blir stadig viktigere for å bidra til verdiskapingen i selskaper og organisasjoner. Det er på denne bakgrunn det tilrettelegges for utvikling av styrings- og ledelsesrelatert kompetanse ved å delta i iStyrelsen styrenettverksgrupper.

Målgruppen er styreledere/styremedlemmer og andre i stilling med relasjon til selskapsstyring, herunder eiere, daglig ledere, valgkomité-medlemmer, advokater, revisorer, etc. Flere styrenettverksgrupper er allerede etablert, og nye er under planlegging.

Eksklusiv nettverksgruppe

Hensikt

Ved å delta i iStyrelsen styrenettverksgrupper vil deltakerne kunne

  • styrke sin styrings- og ledelsesrelaterte kompetanse ved å lære av hverandres erfaringer
  • presentere egne styrings- og ledelsesrelaterte problemstillinger for diskusjon i et lukket og fortrolig forum
  • diskutere styrings- og ledelsesrelaterte tema av felles interesse, normalt basert på en innledende presentasjon
  • utvide sitt nettverk av personer med interesse og erfaring innen styrings- og ledelsesrelatert arbeid.

Målgruppe

Målgruppen er styreledere, styremedlemmer, eiere av virksomheter, medlemmer i valgkomiteer, daglig ledere, revisorer, advokater, og andre med aktiv relasjon til eierstyring og selskapsledelse.

Konfidensialitet

Det forutsettes full fortrolighet vis á vis omverden om de problemstillingene som behandles i en iStyrelsen styrenettverksgruppe. Dette sikres gjennom signering av en deltakeravtale.

Praktiske forhold

For å sikre variert erfaringstilfang, fortrolighet og trygghet i en styrenettverksgruppe bør det være 8-12 deltakere i gruppen.

Det er normalt lagt opp med 4 møter á 4 timer per år, etter arbeidstid kl. 17 – 21, med bevertning ved møtets start. Imidlertid ønsker enkelte grupper visse tilpasninger av møtetiden, f.eks. velger en av gruppene at et av årets møter er et ett døgns opphold på et konferansested. Møtene er av typen «workshops» hvor det normalt vil være 2 – 4 styrerelaterte tema per møte. Innledninger gis delvis av deltakerne selv og delvis avfasilitator, men gis også av spesielt inviterte.

Det arrangeres også et fellesmøte for alle gruppedeltakerne én gang i året hvor det blir læring og nettverksbygging på tvers av gruppene.

Brukeruttalelse – Kundereferanse

Torill Johnsen
Styreleder i Coop Øst SA

 Torill Johnsen:

«Jeg har i de leder- og styreverv jeg har vært engasjert i, vært opptatt av å bidra på best mulig måte til verdiskapingen i virksomheten. Etter hvert har jeg erfart at det stilles stadig større krav til kompetanse for å kunne bidra på denne måten. Jeg har også sett at styrets rolle er blitt betydelig viktigere for virksomhetens vellykkede utvikling.

M.a.o. god eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid, er en profesjon som over tid krever stadig påfyll av kunnskap og annen kompetanse for å kunne tjene hensikten.

Det var på denne bakgrunn jeg for noen år siden ble deltaker i en av iStyrelsens styrenettverksgrupper. Der har jeg hatt muligheten til å styrke min styrings- og ledelsesrelaterte kompetanse ved å lære av de andre deltakernes erfaringer, presentere mine egne styrerelaterte problemstillinger for diskusjon i et fortrolig forum, samt diskutere aktuelle styrefaglige tema av felles interesse, normalt basert på innledende presentasjoner av faglige nøkkelpersoner. I tillegg har deltakelsen betydd utvidelse av mitt profesjonelle nettverk av personer med interesse og erfaring innen styrings- og ledelsesrelatert arbeid.

For meg har denne form for kompetanseutvikling vært godt egnet for mitt behov, da det hele tiden fokuseres på praktiske og reelle problemstillinger innen styrearbeid og ledelse.»

Spørsmål eller meld din interesse for å bli deltaker

Du er velkommen til å ta kontakt for å få utdypende informasjon eller melde din uforpliktende interesse for å få tilbud om deltakelse i en iStyrelsen styrenettverksgruppe.

Forøvrig inviteres det til ledige plasser i eksisterende styrenettverksgrupper eller til nye grupper gjennom iStyrelsens nyhetsbrev. Hvis du ikke er abonnent av nyhetsbrevet, kan du registrere deg som gratis abonnent her.