Styreopplæring

Ønsker du et løft i din styrekompetanse? Kanskje skal du inn i et nytt styre, eller kanskje du etter lengre praktisk styreerfaring har et ønske om å sikre en helhetlig oversikt og struktur på styreområdet?

Våre deltakere er både kvinner og menn i forskjellige roller, noen er eiere eller medeiere, mange er styreledere eller styremedlemmer, og flere av deltakerne er daglige ledere. Deltakerne kommer fra hele Norge, har kortere eller lengre fartstid og er representert i de fleste aldersgrupper.

Grunnutdanning: StyreModul 1

StyreModul 1 er iStyrelsen sin grunnutdanning innen styrer og styrers arbeid og har siden 2009 gitt eiere, styremedlemmer og daglig ledere et dypdykk i praktisk orientering av styrerollen.

Vår erfaring tilsier at en grunnleggende helhetsforståelse for styrerollen er avgjørende for å utøve verdiskapende styrearbeid, samt det å arbeide overfor styrer.

De som gjennomfører StyreModul 1 blir hos oss registrert som Kvalifisert Styrekandidat iStyrelsen og får sitt diplom.

Styreopplæring

Situasjonsbaserte kurs/seminarer

Tilpasset styreopplæring

Ønsker du tilpassede styrekurs for ditt behov? Vi tilbyr:

  • Tilpassede bedriftsinterne styrekurs/styreseminarer
  • Tilpasset styreopplæring generelt
  • Styrekurs arrangert i samarbeid mellom iStyrelsen og andre, f.eks. næringsforeninger eller rekrutteringsfirma.

Du finner mer informasjon om tilpasset styreopplæring under tjenesten Rådgivning

08

Faglig forankret

Våre styrekurs holder et høyt faglig nivå. For deg som kursdeltaker gir det en trygghet i at de sammenhengende som presenteres er faglig forankret og har en effekt i ditt styrevirke.

I bildet til høyre presenteres Hånbok i Økonomi for Styremedlemmer fra Universitetsforlaget forfattet av vår partner Arild Søland og Elbjørg Gui Standal, studierektor ved BI. Styreboken fra Fagbokforlaget er forfattet av vår partner Arild Søland.

bøker kombinert web
Partnerne i iStyrelsen

Foredragsholdere med lang erfaring

Våre foredragsholdere har lang erfaring med å arbeide i og overfor styrer. Det er med på å gjøre kursene praktiske og virkelighetsnære. Samtidig åpner det for at en kan stille spørsmål om ens egne styreutfordringer

Kundereferanse:

Relaterte artikler

Nedenfor følger et knippe fagartikler i relasjon til temaene i styreopplæring. De er skrevet av våre foredragsholdere og belyser viktige temaer innenfor eierstyring og selskapsledelse.

Er styremedlem i dag – Hva må til for å bli kvalifisert styreleder?

Styrenes funksjon og bidrag til verdiskapingen i bedrifter er under betydelig endring og av økende viktighet, slik det ble beskrevet i en nyhetsbrev-artikkel for kort tid siden. Kravene til styremedlemmenes kompetanse er generelt økende, og særlig er kravene til kompetanse og omfang av plikter forsterket for styreledere. Samtidig er det mange med styremedlemsverv i dag…

Les artikkelen

iStyrelsen iverksetter sertifiseringsordning innen styrearbeid

iStyrelsens har nå etablert et eget sertifiseringsprogram for enkeltpersoner som ønsker en fremtid i styreverdenen, som iverksettes i dag. Sertifiseringsprogrammet tilligger iStyrelsens grunnopplæring innen styrer og styrers arbeid. Bakgrunnen for etablering av sertifiseringsordningen er de økende krav som stilles til å kunne dokumentere styrekompetanse ved ønske om å påta seg styreverv. Dette er i tråd…

Les artikkelen

Trender i styrearbeidet – Gledelig men utfordrende utvikling

  Styrearbeidet har i løpet av de senere årene gjennomgått betydelige endringer, – trender som også vil fortsette med stor styrke i årene fremover. Da dette er en internasjonal trend, er det viktig for norske styrer å vie utviklingen med stor oppmerksomhet. Sentralt i utviklingen ligger at styrets funksjon og bidrag til bedriftenes utvikling blir…

Les artikkelen