Jon Erik Høgberg

For meg var dette spot on! Det å kunne utveksle synspunkter og bli stilt overfor ulike scenarier med "hva-ville-du-gjort som styremedlem eller styreleder" får en virkelig til å tenke igjennom hvordan en selv ville agert. Særlig interessant var tydeliggjøringen i…

Joar Kavli

 • Post author:
 • Post category:Styreopplæring
 • Reading time:1 mins read

Jeg var deltager på Sertifiseringsprogrammet i Molde, og sammen med dyktig kursleder og øvrige deltagere kunne vi sammen drøfte ulike sider og problemstillinger rundt styrearbeidet. Dette satt jeg veldig stor pris å da selve styremøtene ofte foregår med stor intensitet.

Jon-Terje Lepsøy

 • Post author:
 • Post category:Styreopplæring
 • Reading time:1 mins read

Å gjennomføre Sertifiseringsprogrammet har gitt meg en helhetlig oversikt og enda bedre forståelse for styrer og styrers arbeid, slik at jeg kan virkelig mestre styrearbeidet og prestere godt både som styreleder og styremedlem i et kollegium som styret er.

Ole Kristian Sivertsen

 • Post author:
 • Post category:Styreopplæring
 • Reading time:1 mins read

iStyrelsens Sertifiseringsprogram skapte gjennom 4 kompletterende styreseminarer en solid plattform for økt verdiskapning gjennom styrearbeid. Sammen med gode rammeverk har programmet bidratt til tydelig rolleforståelse og bevisstgjøring om hva godt styrearbeid er og hvordan styrke forståelsen av arbeidet i styrekollegiumet…

Kåre Nygård

 • Post author:
 • Post category:Rådgivning
 • Reading time:1 mins read

"Min motivasjon for å tilegne meg formell styrekompetanse er at jeg brenner for å hjelpe andre virksomheter realisere sitt mulighetspotensiale og å unngå de mest åpenbare feilgrep som kan gjøres, spesielt i en tidsalder hvor teknologi, kunstig intelligens og digitalisering…

Bård Mikkelsen

 • Post author:
 • Post category:Styreevaluering
 • Reading time:1 mins read

"Vi har benyttet iStyrelsen som ekstern assistent i fbm. styreevalueringer. Jeg er godt fornøyd med kvaliteten på denne assistansen. De har vist god kompetanse, effektive verktøy og en god evne til å forstå styrets funksjonsmåte ut fra tidligere egen styreerfaring."

Torill Johnsen

«For meg har denne form for kompetanseutvikling vært godt egnet for mitt behov, da det hele tiden fokuseres på praktiske og reelle problemstillinger innen styrearbeid og ledelse.»

Dave Sandberg

Board Performance Programmet bidro til en bevisstgjøring av viktigheten i styrearbeidet. Jeg bruker denne kunnskapen i mine styreverv og i min operativ stilling som M&A rådgiver.

Anne Mari Halsan

Til forskjell fra andre programmer er Board Performance basert på å ta inn erfaringer fra deltakerne, diskutere dette i kontekst med aktuell forskning og styrefaglig litteratur, for så å konkludere kunnskapsbasert og praktisk hvordan man best bedriver verdiøkende styrearbeid.