Joar Kavli

Jeg var deltager på Sertifiseringsprogrammet i Molde, og sammen med dyktig kursleder og øvrige deltagere kunne vi sammen drøfte ulike sider og problemstillinger rundt styrearbeidet. Dette satt jeg veldig stor pris å da selve styremøtene ofte foregår med stor intensitet.