Kurs for styremedlemmerTilpasset styreopplæring og styrekurs

Er du tiltenkt en fremtidig styrerolle? Har du behov for kurs i styrearbeid? Trenger hele styret en kompetanseheving? Delta på våre styrekurs sammen med andre styremedlemmer. Du øker din egen styrekompetanse og du utvider ditt nettverk.

Gjennomfør et bedriftsinternt styrekurs med formål om kompetanseutvikling.

Mer informasjon Bestill


 

Eksklusiv nettverksgruppeEksklusiv styrenettverksgruppe

God eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid, blir stadig viktigere for å bidra til verdiskapingen i selskaper og organisasjoner. Det er på denne bakgrunn det tilrettelegges for utvikling av styrings- og ledelsesrelatert kompetanse ved å delta i eksklusive styrenettverksgrupper.

 

Mer informasjon Bestill


 

StyreevalueringStyreevaluering med opsjon om mini-styreseminar

Et styre kan alltid bli bedre. iStyrelsen tilbyr alle former for assistanse til styrer og valgkomiteer i forbindelse med styreevaluering og styrets egenutvikling.

Mer informasjon Bestill


 

Rekruttering til ditt styreStyrerekruttering

iStyrelsen kan bistå ved styrerekruttering med blant annet vurdering av styrets behov for kompetanse og derpå identifisering av kandidater til ledige styreverv. Partnerne i iStyrelsen har et betydelig kontaktnettverk.

Mer informasjon Bestill


 

StyreansvarsforsikringStyreansvarsforsikring

iStyrelsen samarbeider med forsikringsselskapet IF som tilbyr rimelig styreansvarforsikring. Ta kontakt og vi skal formidle henvendelsen til forsikringsselskapet.

Mer informasjon Bestill


 

Elektronisk styreromElektronisk styrerom

Elektronisk håndtering av styredokumenter gir bedre kvalitet og effektivitet i styrearbeidet. iStyrelsen har inngått avtale med selskapet Styreplan, som leverer det web-baserte systemet som håndterer dine styrepapirer.

Ta kontakt og vi skal formidle henvendelsen til Styreplan.