Kurs for styremedlemmerTilpasset styreopplæring og styrekurs

Er du tiltenkt, eller har du ønske om, fremtidige styreverv? Har du behov for opplæring i styrearbeid? Trenger hele styret, eller deler av styret, en kompetanseheving?

Du kan delta på våre styrekurs sammen med andre styremedlemmer. Eller du kan sammen med hele, eller deler av ditt styre, få tilbud om et tilpasset bedriftsinternt styrekurs eller styreseminar. Eller du kan få et individualisert opplegg ved en-til-en opplæring hvor dine behov er basis for innhold/temavalg.

iStyrelsen ved sine erfarne partnere tilbyr alle disse alternative opplegg for kompetanseutvikling innen verdiskapende styrearbeid.

 

Mer informasjon Bestill


 

Eksklusiv nettverksgruppeEksklusiv styrenettverksgruppe

God eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid, blir stadig viktigere for å bidra til verdiskapingen i selskaper og organisasjoner. Det er på denne bakgrunn det tilrettelegges for utvikling av styrings- og ledelsesrelatert kompetanse ved å delta i eksklusive styrenettverksgrupper.

 

Mer informasjon Bestill


 

StyreevalueringStyreevaluering og styrets egenutvikling

Styret må sørge for å styrke sitt styrearbeid. iStyrelsen tilbyr alle former for assistanse i forbindelse med styreevaluering og styrets egenutvikling.

Mer informasjon Bestill


 

Rekruttering til ditt styreAssistanse ved styrerekruttering

iStyrelsen er svært opptatt av integritet i sine leveranser, og tilbyr derfor normalt ikke rekruttering av styremedlemmer, som kan komme i interessekonflikt med å tilby styreevaluering. iStyrelsen kan imidlertid assistere i vurderingen av hvilke kompetanser et selskapsstyre bør inneha.

Gjennom samarbeidet med AWN kan iStyrelsen anbefale kundene å få rekruttert styremedlemmer i hht. de krav og spesifikasjoner som kunden, eventuelt i samarbeid med iStyrelsen, har lagt til grunn.

 

Mer informasjon Bestill


 

StyreansvarsforsikringStyreansvarsforsikring

iStyrelsen samarbeider med forsikringsselskapet IF som tilbyr rimelig styreansvarforsikring. Ta kontakt og vi skal formidle henvendelsen til forsikringsselskapet.

Mer informasjon Bestill


 

Elektronisk styreromElektronisk styrerom

Elektronisk håndtering av styredokumenter gir bedre kvalitet og effektivitet i styrearbeidet. iStyrelsen har inngått avtale med selskapet Styreplan, som leverer det web-baserte systemet som håndterer dine styrepapirer.

Ta kontakt og vi skal formidle henvendelsen til Styreplan.